Spis wybranych dóbr kultury Zamościa i powiatu zamojskiego

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Powiat zamojski - wybrane dobra kultury

Muzea

Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK (Bondyrz) Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK (Bondyrz)
Zagroda Guciów Zagroda Guciów
Gospodarstwo Pasieczne Ulik (Mokrelipie) Gospodarstwo Pasieczne Ulik (Mokrelipie)
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego (Radecznica)
Olejarnia Świąteczna (Ruszów) Olejarnia Świąteczna (Ruszów)
Regionalna Izba Pamięci (Wysokie) Regionalna Izba Pamięci (Wysokie)
Muzeum Zamojskie w Zamościu Muzeum Zamojskie w Zamościu
Muzeum Martyrologii Rotunda (Zamość) Muzeum Martyrologii Rotunda (Zamość)
Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej (Zamość) Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej (Zamość)
Muzeum Diecezjalne w Zamościu Muzeum Diecezjalne w Zamościu
Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Zamość) Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Zamość)
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec)

Roztoczańskie Centrum Naukowo–Edukacyjne (Zwierzyniec)