Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec)

Foto: www.roztoczanskipn.pl

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec)

Foto: www.roztoczanskipn.pl

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (Zwierzyniec)

Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park został utworzony w 1974 r. aby chronić najlepiej zachowane fragmenty borów jodłowych i buczyny karpackiej. Rośnie tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin m. in. najpiękniejszy polski storczyk obuwik pospolity. W puszczańskich ostępach kryją się wilki i rysie a także rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, dzięcioł białogrzbiety. Symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski - potomek wymarłego tarpana.

Działania Parku związane z udostępnieniem dla edukacji i turystyki realizowane są przez Ośrodek Edukacyjno–Muzealny, Roztoczańskie Centrum Naukowo Edukacyjne terenowe bazy edukacyjne (Izba Leśna, Gajówka Krzywe, Gajówka Wojda).


Opis Ośrodka

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny funkcjonuje od 1974 r. i jest jedynym tego typu obiektem w makroregionie środkowo-wschodnim. Służy edukacji ekologicznej społeczeństwa, pełni ważną, ponadregionalną rolę kulturotwórczą - jest swoistego rodzaju „bramą" do Parku. Co roku odwiedza go ok. 30 tys. osób, które korzystają z bogatej, skierowanej do różnych odbiorców, oferty edukacyjnej. Obiekt usytuowany jest w zabytkowej części Zwierzyńca w sąsiedztwie browaru z 1806 r. i obok willi plenipotenta dawnej Ordynacji Zamojskiej, obecnie siedziby Dyrekcji RPN. Budynek wkomponowany jest w zabytkowe otoczenie, przypomina dawny dwór polski. Na powierzchni 1700 m2 znajdują się sale ekspozycji stałej, sala wystaw zmiennych, sala prelekcyjna, pracownia przyrodnicza, biblioteka oraz pomieszczenia biurowe i techniczne. Ośrodek wybudowany jest bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wśród rozlicznych form pracy, realizowanych przez OEM, na szczególną uwagę zasługuje działalność wystawiennicza, edukacyjna i wydawnicza.


Dane kontaktowe:

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, ul. Plażowa 3, 22–470 Zwierzyniec

84 68 22 86

www.roztoczanskipn.pl
oemrpn@roztoczanskipn.pl

Dostępność Ośrodka dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny jest przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, na dwóch kondygnacjach (winda dla osób poruszających się na wózkach i ze schorzeniami funkcjonalnymi) znajdują się trzy sale wystawowe (bez konieczności pokonywania progów czy podjazdów). Po wystawie stałej oprowadzają pracownicy Parku. Punkt informacji turystycznej i sprzedaży jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wystawa stała składa się z dioram z dźwiękiem (odgłosy przyrody) i światłem oraz możliwością włączenia lektora w 4 wersjach językowych (angielska, niemiecka, francuska, rosyjska). Wysokość dioram oraz umieszczenie części eksponatów dostosowane jest do wózków inwalidzkich, dzięki czemu istnieje możliwość dotykania eksponatów przez osoby z dysfunkcją ruchu jak i osoby niedowidzące i niewidome. Toaleta jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Alejki prowadzące do obiektu są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, chodniki z kostki, ławki, stojaki na rowery. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN znajduje się w odległości około 1 km od dworca PKS oraz około 1,7 km od stacji PKP, w przypadku osób na wózku wskazana pomoc osoby prowadzącej wózek (podjazdy, progi).

Nasza ocena:


Zobacz legendę »