Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu


Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej uruchomionym w ramach Akcji Reinhardt, czyli operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. W Bełżcu od marca do grudnia 1942 r. wymordowano ponad 430 tysięcy żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Większość zamordowanych stanowili Żydzi polscy z dystryktu krakowskiego, galicyjskiego i lubelskiego, ale wśród ofiar byli też Żydzi słowaccy, czescy, niemieccy i austriaccy. Po likwidacji obozu w czerwcu 1943 r. rozebrano zabudowania i zatarto niemal wszystkie ślady zbrodni.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Na ekspozycji stałej znajdującej się w budynku muzeum prezentowane są oryginalne relikty poobozowe pozyskane podczas badań archeologicznych terenu byłego obozu. Za pomocą fotografii oraz materiałów audiowizualnych przedstawiona została historia obozu zagłady w Bełżcu oraz polityka eksterminacyjna okupantów niemieckich na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Głównym celem założenia pomnikowego na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu jest oddanie czci pomordowanym tu Żydom zgodnie z tradycją judaistyczną. Koncepcja architektoniczno-rzeźbiarska obejmuje cały obszar byłego obozu zagłady. Najważniejszym elementem kompozycji jest przestrzeń symbolicznej zbiorowej mogiły, na obszarze której oznaczone zostały miejsca lokalizacji masowych grobów.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do Muzeum możliwy jest za pomocą komunikacji prywatnej lub taksówek z Tomaszowa Lubelskiego. Odległość do najbliższego przystanku z terenu upamiętnienia wynosi około 100 metrów. Muzeum dysponuje własnym parkingiem przeznaczonym dla gości (oplata za samochód osobowy wynosi 5 zł). Parking, rampa przed budynkiem Muzeum oraz Szczelina prowadząca do wnętrza pomnika jak również cały budynek muzealny przystosowane są do poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się także toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.


Dane kontaktowe:

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

Telefon: 84 665 25 10, fax: 84 665 25 11

Adres internetowy: www.belzec.eu

e-mail: muzeum@belzec.eu