Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Dostępność dóbr kultury województwa lubelskiego
dla osób niepełnosprawnych

Przedstawione w informatorze obiekty muzealne, oprócz ich opisu i danych kontaktowych zawierają dodatkowo informacje o dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (problemy z poruszaniem się, wzrokiem i słuchem).


Przykład oceny dostępności dla ON* (tylko w graficznej wersji Informatora):


   symbol wózka na żółtym tle symbol oka na czerwonym tle symbol ucha na zielonym tle symbol wózka na białym tle

- kolor zielony - dostępność dla ON praktycznie bez większych "barier",

- kolor żółty - dostępność dla ON "z zastrzeżeniami",

- kolor czerwony - placówka w zasadzie niedostępna dla ON.

- kolor biały - brak oceny dostępności.* osób niepełnosprawnych