Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Fundacja SOKRATES - formy kontaktu


Fundacja SOKRATES z Lublina (KRS: 0000169153, REGON: 432667801)

e-mail: kontakt@sokrates.lublin.pl, fundacjasokrates@wp.pl

Telefon: Tomasz Filipowicz: 609 486 648, Adam Radzikowski: 501 022 718

Adres internetowy: www.sokrates.lublin.pl