Dostępność dóbr kultury województwa lubelskiego dla osób niepełnosprawnych

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście
;

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Dostępność dóbr kultury województwa lubelskiego
dla osób niepełnosprawnych

Przedstawione w informatorze obiekty muzealne, oprócz ich opisu i danych kontaktowych zawierają dodatkowo informacje o dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (problemy z poruszaniem się, wzrokiem i słuchem).


Przykład oceny dostępności dla ON*:


   

- kolor zielony - dostępność dla ON praktycznie bez większych "barier",

- kolor żółty - dostępność dla ON "z zastrzeżeniami",

- kolor czerwony - placówka w zasadzie niedostępna dla ON.

- kolor biały - brak oceny dostępności.

* skrót ON oznacza osobę (osoby) z niepełnosprawnością