Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Roztoczańskie Centrum Naukowo–Edukacyjne (Zwierzyniec)


Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park został utworzony w 1974 r. aby chronić najlepiej zachowane fragmenty borów jodłowych i buczyny karpackiej. Rośnie tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin m. in. najpiękniejszy polski storczyk obuwik pospolity. W puszczańskich ostępach kryją się wilki i rysie a także rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, dzięcioł białogrzbiety. Symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski - potomek wymarłego tarpana.

Działania Parku związane z udostępnieniem dla edukacji i turystyki realizowane są przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny, Roztoczańskie Centrum Naukowo Edukacyjne terenowe bazy edukacyjne (Izba Leśna, Gajówka Krzywe, Gajówka Wojda).


Opis placówki

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego jest uzupełnieniem bazy edukacyjno-turystycznej RPN. Znajdują się w nim: Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – jako moduł naukowy oraz 2 sale prelekcyjne wyposażone w nowoczesne multimedia, w których organizowane są wszelkiego rodzaju spotkania o randze naukowej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz kulturowej. Wyposażona w laboratoria i pokoje pracy stacja zajmuje się, w oparciu o wyznaczone powierzchnie badawcze i znajdujące się w RCNE laboratoria, realizacją programów monitorujących stan środowiska przyrodniczego w obrębie zlewni rzeki Świerszcz o powierzchni 4651 ha. Roztoczański Park Narodowy poprzez RCNE promuje źródła energii odnawialnej. W nowo powstałym obiekcie zainstalowano zespół potencjalnych odnawialnych źródeł energii z systemem automatyki.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Toaleta jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Alejki prowadzące do obiektu przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, chodniki z kostki, stojaki na rowery. Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przypadku osób na wózku wskazana jest pomoc osoby prowadzącej wózek.

W przypadku realizacji spotkań, szkoleń, konferencji dojazd grup możliwy jedynie własnym transportem. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Parku dotyczącym udostępniania społeczeństwu RPN osobom niepełnosprawnym przysługuje 50% zniżka za wstęp na teren Parku (ścieżka poznawcza na Bukową Górę oraz trasa rowerowa do Florianki. Ulgowe opłaty za udostępnianie OEM RPN i Izby Leśnej we Floriance w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą opłat przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami (1 bilet ulgowy - osoba niepełnosprawna + opiekun). Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać ze ścieżki do stawów Echo zakończonej platformą widokową oraz dalej kierując się trasą rowerową dojechać do Florianki. Na platformę widokową można dostać się również (dzięki pomostowi) z parkingu znajdującego się przy stawach Echo. W OEM przy stawach Echo oraz przy Izbie leśnej we Floriance znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Dane kontaktowe:

Roztoczańskie Centrum Naukowo–Edukacyjne, Biały Słup 16, 22–470 Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22–470 Zwierzyniec. Tel. 84 687 20 66, e–mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl

Telefon: 84 687 30 56

Adres internetowy: www.roztoczanskipn.pl

e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl