Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Zamojskie w Zamościu


Muzeum Zamojskie w Zamościu mieści się w kamienicach ormiańskich położonych w północnej pierzei Rynku Wielkiego. Ekspozycja podzielona jest na trzy części: historyczną – poświęconą dziejom Zamościa, rodu Zamoyskich i Ordynacji Zamojskiej, archeologiczną i etnograficzną.

Do największych atrakcji wystawy „Zamość, Zamoyscy i Ordynacja Zamojska 1580-1939” należy makieta XVII-wiecznego Zamościa. Ponadto składają się na nią obrazy, w tym spora kolekcja portretów ordynatów, meble i broń z różnych epok. Sporo miejsca na wystawie poświecono Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej.

Na wystawie „Zamojszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu”, oprócz eksponatów od mezolitu do średniowiecza, można zobaczyć fotografie grodzisk z Zamojszczyzny. Natomiast na wystawie „Sztuka ludowa Zamojszczyzny”: stroje ludowe, narzędzia rolnicze i sztukę ludową od XVIII do XX wieku.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Zamojskie ze względu na historyczny charakter budynków, nie jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jedynie możliwość zwiedzenia przez osoby niepełnosprawne ruchowo z opiekunem sal ekspozycyjnych znajdujących się na parterze (sala z makietą miasta, sale wystaw czasowych), na parterze jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu (obecnie w trakcie trwania budowy) posiada w projekcie montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w miejscu klatki schodowej.

Dawne kasyno Kozackie, gdzie mieści się galeria wystawiennicza jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.


Dane kontaktowe:

Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 30, 22–400 Zamość

Telefon: 84 638 64 94, 883 375 555

Adres internetowy: www.muzeum-zamojskie.pl

e-mail: biuro@muzeum-zamojskie.pl