Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Regionalna Izba Pamięci (Wysokie)


Izba Pamięci powstała w 2005 roku z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Panie gromadzą tu liczne eksponaty związane z dawnym życiem na wsi i pracą rolników. Muzealia pochodzą z Wysokiego i innych miejscowości Zamojszczyzny i Roztocza. Najstarszym eksponatem są żarna z początku XX wieku oraz międlice i szczotki do obróbki lnu, dzieże, łopaty i kociuby pomocne przy wypieku chleba, tary do prania, maglownice, maślniczki, berlacze, nosiłki i inne.

Źródło: www.gminazamosc.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Izby Pamięci znajduje się parking samochodowy. Ze względu na małe natężenie ruchu jest praktycznie zawsze dostępny. Wejście do Muzeum jest bezpośrednio z parkingu i na równym poziomie z ulicą. Wejście jest bezpłatne. Obiekt posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Obsługa Muzeum w miarę swoich możliwości chętnie pomoże osobie niepełnosprawnej. Dla osób poruszających się na wózku możliwe jest zwiedzanie ekspozycji jedynie znajdujących się na parterze, gdzie nie ma barier w postaci progów. Sala ekspozycyjna umożliwia swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Część eksponatów jest możliwa do poznania przez dotyk, pozostałe znajdują się w gablotach lub są impregnowane co uniemożliwia ich dotknięcie ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowe poznanie zasobów Muzeum przez osoby niewidome poprzez opis słowny przewodnika. Gabloty z eksponatami oświetlone. W obiekcie znajdują się tablice informacyjne opisujące historie Izby Pamięci. Eksponaty są zwięźle opisane, brak opisów eksponatów pismem Braille’a. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Izbę Pamięci powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Wejście na górę prowadzi drewnianymi schodami, gdzie znajdują się inne ekspozycje wystawiennicze. Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem techniki filmowej. Turyści mają możliwość nabycia folderów.


Dane kontaktowe:

Regionalna Izba Pamięci, Wysokie 84, 22–400 Zamość

Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22 – 400 Zamość

Telefon: 84 616 63 50, 84 627 00 83

Adres internetowy: www.gminazamosc.pl

e-mail: promocjagminy@zamosc.pl, gmina@zamosc.pl