Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Zamość)


Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamościu powstało z inicjatywy inż. Leona Sułota - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Lublinie w 1979 roku. Początkowo mieściło się w świetlicy Rejonu Dróg Publicznych w Zamościu i funkcjonowało pod nazwą Izba Pamięci Techniki Drogowej i Mostowej. Zasoby muzealne pochodziły z archiwum Powiatowych Zarządów Drogowych w Zamościu oraz Krasnegostawu. Dużą ilość zbiorów przekazał inicjator powołania Muzeum inż. Leon Sułot. Na początku 1981 roku Izba Pamięci została przekształcona na Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej. Obecnie mieści się w kamienicy ul. Rynek Wielki 6 w Zamościu. Najważniejszym celem powstania Muzeum była ochrona dorobku wielu pokoleń drogowców w zakresie budownictwa drogowego i mostowego na Lubelszczyźnie oraz docenienie ich udziału w rozwoju gospodarczym, cywilizacyjnym i kulturalnym. Muzeum pełni funkcję dydaktyczna i wychowawczą, zwłaszcza dla młodzieży ze średnich szkół technicznych i studentów wyższych uczelni technicznych. W zbiorach Muzeum znajdują się unikatowe pamiątki dokumentacji technicznych, map rozwoju sieci drogowej Lubelszczyzny, literatura techniczna, dawne narzędzia drogowe, umundurowanie służby drogowej, instrumenty geodezyjne i pomiarowe, modele dawnych drogowych mostów drewnianych i wiele innych cennych eksponatów. Muzeum czynne jest w okresie od kwietnia do października od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Osoby chcące odwiedzić Muzeum w innym terminie mają możliwość jego uzgodnienia poprzez kontakt telefoniczny. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej mieści się w zabytkowej kamienicy przy Rynku w Zamościu. Ze względu na zajmowanie pomieszczeń na drugim piętrze jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Pracownicy Muzeum chętnie służą pomocą osobom niepełnosprawnym, a w przypadku konieczności poznania ich przez dotyk udostępnią eksponaty znajdujące się w gablotach. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Osoby niewidome obok poznania eksponatów znajdujących się w Muzeum poprzez opis słowny przewodnika maja możliwość poznania większości ich przez dotyk. Pomieszczenia i gabloty z eksponatami są dobrze oświetlone. Brak opisów w pismem Braille’a oraz drukiem powiększonym. Muzeum dysponuje możliwością skorzystania z toalety. W związku z umiejscowieniem Muzeum w centrum miasta przy Rynku, usługowa infrastruktura turystycznie jest bardzo dobrze zorganizowana.


Dane kontaktowe:

Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej, ul. Rynek Wielki 6, 22–400 Zamość

Telefon: 698 689 351

Adres internetowy: brak

e-mail: brak