Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Martyrologii Rotunda (Zamość)


Rotunda to dziewiętnastowieczna budowla wchodząca w skład obiektów obronnych Twierdzy Zamość. W czasie wojny aż do 22 lipca 1944 r. mieściło się tu więzienie śledcze zamojskiej placówki gestapo. Sam budynek Rotundy położony jest blisko dworca kolejowego lecz oddzielony od miasta potężnymi murami. Dzięki takiemu położeniu doskonale nadawała się na więzienie, obóz przejściowy czy miejsce egzekucji.

Szacuje się, że w Rotundzie straciło życie od sześciu do ośmiu tysięcy ludzi. Wkrótce po tym mieszkańcy ziemi zamojskiej upamiętnili to miejsce jako Pomnik Męczeństwa Zamojszczyzny.

Źródło: muzeum-zamojskie.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Przed Muzeum w odległości około 100 metrów znajduje się parking. Obok w budynku w pomieszczeniach poniżej parteru udostępnione są dla turystów toalety. Ze względu na wąskie, strome zejście oraz brak udogodnień technicznych są niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Dojście do Rotundy prowadzi przez ubitą drogę wyłożoną drobnym tłuczniem. Teren zagospodarowany z wytyczonymi alejkami i częściowo z podjazdami dla wózków. Przy oświetlonej drodze znajdują się ustawione ławeczki. Plac wewnętrzny równy, ubity i podobnie jak droga wyłożony drobnym tłuczniem. Wejścia z placu do wewnętrznych pomieszczeń wystawienniczych utrudnione ze względu na wysokie progi. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne wykonane z wylewki betonowej o nierównej miejscowo zapadniętej powierzchni. Wewnątrz pomieszczeń oświetlenie o słabym natężeniu, brak opisów powiększonym drukiem oraz udogodnień technicznych dla osób słabo widzących. Osoby poruszające się na wózku, mające problemy z poruszaniem się, niewidome, słabo widzące powinny koniecznie zwiedzać Muzeum z osobistym asystentem, jak również osoby niesłyszące chcące zwiedzić obiekt powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego.

Wstęp dla turystów jest bezpłatny. W odległości około 10 minut przy przejściu pieszo znajduje się Stare Miasto z pełnym zakresem usług turystycznych.


Dane kontaktowe:

Muzeum Martyrologii Rotunda, ul. Męczenników Rotundy 1, 22–400 Zamość

Urząd Miasta Zamość. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Telefon: 84 677 24 36

Adres internetowy: brak

e-mail: brak