Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Zagroda Guciów


W zagrodzie Guciów możemy obejrzeć między innymi ślady ostatnich dinozaurów, które przed milionami lat żyły na polskich ziemiach. Ponadto zwiedzający mogą podziwiać meteoryty, tektyty oraz impaktyty z Polski i ze świata zgromadzone w ramach wystawy stałej.

Źródło: www.guciow.pl

Dostępność Zagrody dla osób niepełnosprawnych

Przyjeżdżający turyści mogą pozostawić swój samochód na parkingu naprzeciwko Zagrody, który jest utwardzony tłuczniem. Wskazany przyjazd komunikacją prywatną lub z grupą wycieczkową ze względu na utrudnienia w kursowaniu komunikacji publicznej. Teren wokół Muzeum jest zagospodarowany znajdują się na nim ławeczki, zadaszenie z naturalnej strzechy, które sprzyja relaksowi i wypoczynkowi. Ciągi komunikacyjne na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Muzeum są urozmaicone architektonicznie. Wynika to z charakteru Muzeum. Pomimo starań Muzeum w kierunku udogodnień dla osób niepełnosprawnych osoba poruszająca się na wózku powinna przyjechać z asystentem osobistym. Większość z eksponatów jest możliwa do poznania dotykowego, część jest opisana, ale brak opisów pismem Braille’a. Ze względu na skierowanie się Muzeum w kierunku przekazu mówionego konieczne jest, aby osoby niesłyszące posiadały możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który przyjedzie razem z nimi. W razie potrzeby obsługa Muzeum chętnie pomoże osobie niepełnosprawnej. Muzeum organizuje ścieżki edukacyjne, ogniska, pokazy pieczenia podpłomyków oraz ginących zawodów (wyrób masła, tkactwa artystycznego, garncarstwa), w których bezpośrednio mogą brać udział osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Na pamiątki zaadaptowany jest spichlerz, który jest dostępny dla osób niepełnosprawnością i można zakupić w nim biżuterie z miejscowych kamieni, wyroby z materiałów naturalnych i rękodzieła artystycznego. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety. Na miejscu znajduje się gospoda serwująca regionalne dania, przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością. Turyści mają możliwość skorzystania z noclegów na miejscu. Ale ze względu na bariery architektoniczne Gościniec nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Muzeum nie stosuje w chwili obecnej nowoczesnych technik przekazu informacji, ale są prowadzone w tym kierunku projekty, które pogodziłyby nowoczesność z unikalnym tradycyjnym charakterem placówki jakim jest Zagroda Guciów.


Dane kontaktowe:

Zagroda Guciów, Guciów 19, 22–470 Zwierzyniec

Telefon: 84 660 89 00

Adres internetowy: www.guciow.pl

e-mail: guciow@guciow.pl