Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze


Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze upamiętnia ponad 170 tysięcy Żydów deportowanych do sobiborskiego ośrodka śmierci od maja 1942 do października 1943 r. Większość ofiar stanowili Żydzi z Lubelszczyzny. Pozostali pomordowani pochodzili z różnych państw europejskich okupowanych przez III Rzeszę, głównie z Holandii, Francji, Austrii i Protektoratu Czech i Moraw oraz Słowacji. Niemiecki obóz zgłady w Sobiborze był najdłużej działającym obozem Akcji Reinhardt. Działał do momentu wybuchu powstania więźniów 14 października 1943 r. Bunt ten zakończył się ucieczką ok. 300 osób, z których część została ujęta w trakcie obławy.

Pamięci ofiar Sobiboru poświęcone są pomniki – kolumna symbolizująca komory gazowe oraz figura kobiety z dzieckiem. W sąsiedztwie bocznicy kolejowej znajduje się ściana z tablicami pamiątkowymi w ośmiu językach, a w miejscu cmentarzyska, gdzie palono i zakopywano ciała pomordowanych, wzniesiono symboliczny kopiec. Na terenie Muzeum prezentowana jest wystawa plenerowa poświęcona historii obozu zagłady w Sobiborze.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

W chwili obecnej (koniec 2013 roku) Muzeum w budowie.


Dane kontaktowe:

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22–200 Włodawa

Telefon: 82 571 98 67, fax 82 571 98 67

Adres internetowy: www.sobibor-memorial.eu

e-mail: muzeumsobibor@wp.pl