Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie


Rys historyczny i ogólna charakterystyka muzeum

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest jedną z najmłodszych w Wojsku Polskim państwową instytucją kultury, której zakres działania obejmuje popularyzację historii polskiego lotnictwa wojskowego. Powstało z inicjatywy Dowódcy Sił Powietrznych wspieranej deklarowanymi potrzebami żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, a przede wszystkim szerokiej rzeszy pasjonatów lotnictwa wojskowego - w dniu 10 stycznia 2011 r. na mocy „Zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z Oddziałem Zamiejscowym w Koszalinie”.

Uroczystego otwarcia dokonano 26 sierpnia 2011 r. wieńcząc wieloletni okres formułowania wniosków, teoretyczno-koncepcyjnych rozważań, postulatów oraz oczekiwań wielu środowisk.

Proces transformacji i przemian jakie zachodzą w Polskich Siłach Powietrznych wymusza ilościowe i jakościowe zmiany. Znaczne ilości sprzętu lotniczego, ubezpieczenia i zabezpieczenia lotów, obrony przeciwlotniczej jednostek Sił Powietrznych traci walory bojowe i zastępowana jest sprzętem nowej generacji. Wiele egzemplarzy rzadkiego, niepowtarzalnego uzbrojenia znika z arsenałów i odchodzi w zapomnienie, a tym samym ginie pamięć o ludziach, którzy go eksploatowali. Wycofywane z użycia statki powietrzne i sprzęt zabezpieczający, oprócz walorów emocjonalnych dla żołnierzy, posiada także walory historyczne i wychowawcze. Eksponaty te odpowiednio wyeksponowane i zaprezentowane, propagują idee obronności państwa, oraz etos służby w Siłach Powietrznych na przestrzeni dziejów, krótkich ale bardzo bogatych w wydarzenia historyczne. Upowszechnianie i popularyzacja historii polskiego lotnictwa wojskowego, wojsk obrony przeciwlotniczej i radiotechnicznych to jeden z głównych filarów działalności Muzeum. Bogata oferta ekspozycyjna, prezentująca dzieje lotnictwa wojskowego, dedykowana jest nie tylko do żołnierzy Sił Powietrznych, ale przede wszystkim do młodzieży i licznej rzeszy zwiedzających z kraju i zza granicy. Rosnąca popularność Muzeum zapoczątkowała systematyczny napływ bezcennych eksponatów i pamiątek, które wzbogacają zasoby muzealne, zapobiegając ich bezpowrotnej utracie lub zniszczeniu.

Dzisiaj dęblińskie Muzeum jest miejscem prezentowania historii, dorobku i tradycji Sił Powietrznych oraz kształtowania dumy narodowej z lotniczych osiągnięć. Eksponowany jest tu etos służby lotniczej zrodzony w walce i w czasie pokoju. Zbiory Muzeum nawiązują do początków lotnictwa wojskowego, okresu międzywojennego i II Wojny Światowej, bazują na przykładach i czynach bohaterskich lotników Polskich Sił Powietrznych na zachodzie i frontu wschodniego. Przedstawiają także powojenne przemiany i rozwój wojsk lotniczych, radiotechnicznych i obrony przeciwlotniczej.

Obecnie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie składa się z czterech głównych działów:

  1. Działu Wydawniczo - Naukowego – zajmującego się gromadzeniem i naukowym opracowywaniem dokumentów, publikacji, relacji, wspomnień, zdjęć historycznych i innych materiałów związanych z historią polskiego lotnictwa wojskowego trafiających do zbiorów.
  2. Działu Wystaw i Promocji z Ekspozycją Plenerową Sprzętu Lotniczego i Uzbrojenia – zajmującego się gromadzeniem, udostępnianiem oraz ewidencjonowaniem zbiorów muzealnych.
  3. Działu Finansowo-Księgowego - prowadzącego cały zakres zadań związanych z gospodarka finansową i rachunkowością Muzeum.
  4. Działu Administracji – spełniającego funkcje obsługową muzeum w zakresie administracyjno-gospodarczym i technicznym, zabezpieczenia mienia, a także obrony przeciwpożarowej.

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Przed Muzeum znajduje się parking dla samochodów osobowych i autobusów. Płaszczyzna placu wyłożona jest płytami betonowymi o równej nawierzchni, nie sprawiająca trudności osobom poruszającym się na wózkach. Teren wyposażono w ławki do odpoczynku. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Wewnątrz ciągi komunikacyjne obszerne, eksponaty wystawiennicze dostępne do zwiedzania bez barier architektonicznych. Większość eksponatów umieszczono w oszklonych gablotach. Eksponaty znajdujące się poza gablotami są możliwe do poznania przez dotyk. Opisy czytelne, wykonane powiększoną czcionką. Natężenie oświetlenia wystarczające dla osób słabowidzących. Muzeum posiada zminiaturyzowane kopie samolotów dostępne do dotyku za zgodą dyrekcji.

W holu budynku znajduje się stoisko, w którym można dokonać zakupu pamiątek o tematyce lotniczej. Wyjście z budynku Muzeum na wystawę plenerową jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Dojścia do eksponatów wybrukowane kostką chodnikową. Osoby niewidzące mają możliwość zapoznania się z zasobami Muzeum poprzez opis słowny przewodnika oraz części eksponatów poprzez dotyk. Osoby niesłyszące chcąc odwiedzić placówkę powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Pracownicy Muzeum w miarę posiadanych możliwości chętnie służą pomocą turystom niepełnosprawnym. W najbliższej okolicy zlokalizowane są punkty usługowe i gastronomiczne Grupy zorganizowane mogą skorzystać z posiłku przygotowanego w obiektach żywieniowych Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (po uprzednim złożeniu zamówienia).


Dane kontaktowe:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08–521 Dęblin

Telefon: (81) 551 88 18 (sekretariat); (81) 551 82 81

Adres internetowy: www.muzeumsilpowietrznych.pl

e-mail: sekretariat@muzeumsilpowietrznych.pl