Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Radzyński Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim


Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim w dniu 29 stycznia 1962 r. podjęło Uchwałę Nr 7/62 „w sprawie utworzenia Powiatowego Domu Kultury, Poradni Pracy Kulturalno–Oświatowej oraz Społecznego Ogniska Muzycznego w Radzyniu Podlaskim”. Na stałe do kalendarza imprez miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich wpisały się organizowane od 1996r.:

 • „Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską ORANŻERIA”
 • Międzynarodowe Warsztaty Teatralne„DIALOGI”
 • od 2001r. „Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „BIAŁY MIŚ”
 • a od 2007r. - „Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe Ro(c)kowisko”.

W 1995r. powstaje w podziemiach oranżerii Galeria "Oranżeria" organizująca wystawy (głównie malarstwo, ale też fotografia, rzeźba itp). ROKiR kontynuuje organizowane od 1975r. konkursy i wystawy na pisankę i palmę wielkanocną. Od 1997r. organizowany jest „ Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów śpiewających kolędy i pastorałki pod nazwą „KOLĘDOBRANIE”. Od tego samego roku wydawany jest Radzyński Magazyn Społeczno – Kulturalnego „GROT”. W 2005r. powstaje w Pałacu Potockich Radzyńska Izba Regionalna, w której organizowane są głównie wystawy fotograficzne. Na przestrzeni 50–ciu lat Ośrodek funkcjonował pod różnymi nazwami, i tak:

 • od powstania w 1962r. do 1975r. POWIATOWY DOM KULTURY
 • w latach 1975 - 1993 RADZYŃSKI DOM KULTURY
 • od roku 1994 - RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 • od 01.01.2001r. - RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
 • od 01.09.2013r. - RADZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Obecnie ROK zatrudnia 17 pracowników etatowych oraz 4 instruktorów na umowy zlecenia. Prowadzone są zajęcia w ramach:

 • Radzyńskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
 • młodzieżowych zespołów rockowych
 • zajęć plastycznych
 • zajęć tanecznych
 • kół teatralnych
 • zajęć modelarskich
 • nauki gry na gitarze

ROK organizuje koncerty, przedstawienia, wystawy malarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne, fotograficzne itp.


Dostępność Ośrodka dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek mieści się 300 m od przystanku komunikacji publicznej, warunki terenowe pozwalają na dojazd wózkiem do Oranżerii (siedziba ROK) osobie niepełnosprawnej. Centrum miasta i park miejski, w którym jest usytuowana siedziba ROK maja dobre ciągi piesze z ławeczkami, nie występują bariery architektoniczne. Przy budynku nie ma wytyczonego miejsca dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Pracownicy zatrudnieni w ROK nie mają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostania się do pomieszczeń na parterze (sala widowiskowo–kinowa, sala kameralna) przy pomocy podjazdu. Pracownicy Ośrodka są bardzo otwarci i chętnie pomogą osobom niepełnosprawnym czy to przy wejściu na salę widowiskowo–kinową, czy też do obejrzenia wystaw w Galerii Oranżeria. Ośrodek nie dysponuje na chwilę obecną możliwością wypożyczenia wózka inwalidzkiego. Dzwoniąc do Ośrodka (83-352-73-17) kasjer wyjdzie do osoby niepełnosprawnej i pomoże w kupieniu biletu. Istnieje możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z toalety usytuowanej na parterze. Na poziomie parteru (sala widowiskowo–kinowa, sala kameralna) obiekt jest przystosowany do przyjęcia osób poruszających się na wózku. W obiekcie brak jest dodatkowych udogodnień technicznych dla osób z uszkodzeniem narządu wzroku, ale pomieszczenia są dostosowane dla osób słabowidzących w stopniu zadowalającym, co pozwala przeprowadzać spotkania organizacyjne jak i towarzyskie przez strukturę powiatową Związku Niewidomych. Ośrodek nie prowadzi gastronomii i placu zabaw. Istnieje możliwość kupienia pamiątek w Radzyńskiej Izbie Regionalnej, która mieści się w Pałacu Potockich (wejście bez barier od parkingu przy zachodnim skrzydle pałacu k/suchego stawu). Radzyński Ośrodek Kultury dysponuje projektorem multimedialnym, z którego można wyświetlać filmy na małym ekranie świetlicowym, bądź na dużym ekranie kinowym.


Dane kontaktowe:

Radzyński Ośrodek Kultury w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II 4, 21–300 Radzyń Podlaski

Telefon: www.radzrok.home.pl

Adres internetowy: www.radzrok.home.pl

e-mail: radzrok@home.pl