Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej oraz Galeria wystaw czasowych


Oddział gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem prac złotników polskich i w Polsce działających. W oddziale organizowane są wystawy sztuki złotniczej, powstałej po 1945 r. Kolekcja złotnictwa licząca ok. 1 800 eksponatów pochodzi w części (500 muzealiów) z daru Jędrzeja Jaworskiego (kolekcjonera i inicjatora powstania tego muzeum), uzupełniona zakupami własnymi oraz depozytami Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu oraz darami i depozytami współczesnych artystów-złotników. Zgromadzone tu eksponaty to srebra polskie i obce prezentujące złotnictwo różnych ośrodków od gotyku po współczesność, z wyraźną przewagą obiektów pochodzących z XVIII i XIX w., w tym kultowe srebra religii chrześcijańskiej i żydowskie XV-XX w., srebra stołowe mistrzów rosyjskich i zachodnioeuropejskich XVIII i XIX w., srebra stołowe polskich ośrodków złotniczych XVIII i XIX w., warszawskie srebra od schyłku XVIII do końca XIX w. i polskie złotnictwo współczesne po 1945 r.


Dostępność Oddziału dla osób niepełnosprawnych

Ukończone przez kierownika oddziału szkolenie przygotowujące do pracy z osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Budynek, w którym mieści się Oddział dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Na parter budynku można dostać się bezpośrednio z ulicy. Kasy biletowe znajdują się na parterze, tuż przy wejściu. Wewnątrz zamontowana jest winda, którą można zjechać do piwnic (wystawa złotnictwa) oraz dostać się na piętro (wystawy czasowe). W piwnicach należy pokonać kilka pojedynczych stopni przy pomocy pracownika obsługi (planowane są specjalne podjazdy).

Budynek wyposażony jest w toaletę przystosowaną do potrzeba osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim również kawiarenka i sklepik muzealny. Niestety w stałym wyposażeniu nie znajduje się wózek inwalidzki.

Budynek umiejscowiony jest niedaleko przystanku PKS (autobusy, busy), jednak chodniki i powierzchnia ulic prowadzących na Rynek jest nierówna (kocie łby). Łatwiej dostać się do budynku od ulicy Senatorskiej, przy której znajdują się parkingi z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.


Dane kontaktowe:

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej oraz Galeria wystaw czasowych, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny

Telefon: 81 881 02 088

Adres internetowy: www.mnkd.pl

e-mail: zlotnictwo@mnkd.pl