Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Muzeum Czartoryskich w Puławach


Muzeum Czartoryskich w Puławach, otwarte dla zwiedzających w 2009 roku, odwołuje się do tradycji pierwszego polskiego muzeum, które było jednocześnie jednym z najstarszych w Europie. Stworzyła je Izabela ks. Czartoryska w Puławach, udostępniając w 1801 r podwoje Świątyni Sybilli – panteonu chwały narodowej, a w 1809 r. inaugurując działalność Domu Gotyckiego.

W dawnym Pałacu Czartoryskich, siedzibie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawsta - PIB, Muzeum prezentuje wystawę zatytułowaną „Czartoryscy. Powrót do Puław”. Czartoryscy herbu Pogoń Litewska byli jednym z najbardziej znaczących i wpływowych rodów magnackich Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W XVIII w. odgrywali dominującą rolę na arenie politycznej, społecznej i kulturalnej kraju. Po utracie niepodległości przez Polskę skupili swe wysiłki na wspieraniu działań narodowowyzwoleńczych i podtrzymywaniu ducha narodowego.

Ekspozycja podzielona została na dwie części. Pierwsza prezentuje życie i osiągnięcia osób bezpośrednio związanych z Puławami w XVIII i na początku XIX w. Główny akcent położony został na zaprezentowaniu politycznej, edukacyjnej i literackiej działalności Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz pasji kolekcjonerskiej, muzealniczej i ogrodniczej jego żony Izabeli z Flemmingów. W dalszej kolejności przedstawione zostały dzieje i osiągnięcia potomstwa książęcej pary: Teresy, Marii Anny Wirtemberskiej, Adama Jerzego, Konstantego i Zofii Zamoyskiej.

Druga część wystawy ukazuje historię rodziny po roku 1831, kiedy to Czartoryscy zmuszeni zostali do opuszczenia swojej rodowej siedziby. Ta część ekspozycji podkreśla doniosłe znaczenie Wielkiej Emigracji, w tym przede wszystkim aktywności politycznej obozu Hôtel Lambert. Wystawę zamyka prezentacja dokonań wnuków księżnej Izabeli – Władysława Czartoryskiego i Izy Działyńskiej, którzy z wielkim zaangażowaniem i prawdziwą pasją podtrzymywali tradycje rodzinne w zakresie kolekcjonerstwa i muzealnictwa.


Dostępność Oddziału dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Czartoryskich w Puławach znajduje się w dawnym pałacu Czartoryskich w sali na parterze. Pałac jest jednym z elementów założenia pałacowo-parkowego, które usytuowane jest niedaleko centrum miasta. Na miejsce można dojechać komunikacją miejską, przystanek znajduje się w niewielkiej odległości po drugiej stronie ulicy. W pobliżu znajduje się wiele miejsc parkingowych zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Teren od strony wejścia jest płaski, bez barier architektonicznych. Drogi i aleje prowadzące do muzeum są utwardzone, łatwe do przebycia dla osób na wózkach. Przy wejściu do budynku i muzeum istnieje kilkustopniowy podest, jednak obsługa muzeum oferuje pomoc przy wprowadzeniu (wniesieniu) wózka. Kasa usytuowana przy wejściu, dostępna dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie ekspozycji umożliwia swobodne poruszanie się pomiędzy gablotami. Gabloty umieszczone są na wysokości, która pozwala na komfortowe oglądanie eksponatów, czytanie podpisów, także osobom niepełnosprawnym. W gablotach zastosowano łagodne oświetlenie. Podczas oglądanie ekspozycji, na prośbę osoby zwiedzającej pracownik muzeum może towarzyszyć jej w charakterze asystenta. Podczas zwiedzania, w razie potrzeby można odpocząć na wyznaczonych miejscach siedzących. Wiele takich miejsc w postaci ławek znajduje się na terenie parku.


Dane kontaktowe:

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Telefon: 81 475 45 00

Adres internetowy: www.mnkd.pl, www.facebook.com/MuzeumCzartoryskich

e-mail: palacpulawy@mnkd.pl