Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Oświatowe (Puławy)


Muzeum Oświatowe w Puławach otwarto dla zwiedzających w 1987 r. Zadaniem placówki jest zabezpieczenie przed rozproszeniem lub utratą dokumentów pracy instytucji oświatowo-wychowawczych oraz utrwalonych w zapisach myśli i doświadczeń minionych pokoleń nauczycieli.

W związku z powyższym muzeum gromadzi archiwalia i muzealia związane z oświatą i szkolnictwem oraz pracą i egzystencją nauczycieli. Należą do nich różnorodne środki dydaktyczne, prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki, czasopisma, fotografie i dokumenty.

Muzeum Oświatowe mieści się w zabytkowym budynku, wpisanym w 1984 r. do rejestru zabytków z następującym uzasadnieniem: „Szkoła wybudowana w początku XIX w. w stylu klasycystycznym, niewątpliwie z fundacji Izabeli Czartoryskiej zapewne wg projektu Piotra Aignera. Stanowi przykład szerzenia oświaty wśród ludności wiejskiej wraz z mieszkaniem nauczyciela. Jest dokumentem historii powszechnego szkolnictwa polskiego”.

Odbudowany budynek ma dwie izby z przedzielającym je przelotowym korytarzem. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy stałe i okresowe. Przy muzeum funkcjonuje pracownia, w której prowadzona jest działalność wydawnicza z zakresu historii szkolnictwa i oświaty oraz historii miasta i regionu. Materiały zgromadzone w archiwum są udostępniane osobom piszącym prace naukowe, dyplomowe oraz organizującym wystawy. Muzeum Oświatowe jest jedynym tego typu muzeum w woj. lubelskim.

Zwiedzanie: od poniedziałku do piątku – 8.00–15.00

UWAGI:

  1. Muzeum Oświatowe od 1 listopada 1997 r. jest włączone w struktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach.
  2. Jedynym pracownikiem tego muzeum jest p. Danuta Kaliszczuk, zatrudniona na etacie nauczyciela, upoważniona do udzielania informacji dotyczących Muzeum Oświatowego.
  3. Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zarządza całością.

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Oświatowe zajmuje parterowy budynek obok trasy wylotowej z Puław do Kazimierza Dolnego. Przed budynkiem znajduje się wybrukowany parking dla kilku samochodów, ale brak na nim oznaczonego miejsca dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Przed wejściem do Muzeum znajduje się jeden schodek, który nie stanowi problemu dla osoby poruszającej się na wózku przy nieznacznej pomocy asystenta. Drzwi wejściowe szerokie, dwuskrzydłowe. Pracownicy Muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych , ale w razie potrzeby chętnie służą pomocą. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie posiadają progów. Obszerność pomieszczeń wewnętrznych zapewnia swobodne poruszanie się wyłącznie pojedynczym osobom poruszającym się na wózku. Brak opisów powiększoną czcionka, jak również innych udogodnień technicznych dla osób słabo widzących. Muzeum dostępne dla osób słabo widzących w zależności od rodzaju uszkodzenia narządu wzroku. Większość eksponatów znajduje się w oszklonych gablotach i jest nie możliwa do poznania przez dotyk, brak ich kopii . Muzeum dostępne dla osób niewidomych głównie poprzez opis słowny przewodnika. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale można skorzystać z toalety w znajdującym się obok schronisku. Nie stosowane są nowoczesne techniki przekazu informacji. W niedalekiej odległości znajduje się sklep ogólnospożywczy.


Dane kontaktowe:

Muzeum Oświatowe, ul. Włostowicka 27, 24–100 Puławy

Telefon: 81 887 71 29

Adres internetowy: www.ssmpulawy.pl

e-mail: muzeum@ssmpulawy.pl