Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Muzeum Zamek w Janowcu


Siedzibą Oddziału jest pięknie położony zespół budowli: zamek i dwór z budynkami gospodarczymi. Zbiory Oddziału liczą ok. 1100 eksponatów z dziedziny sztuk pięknych, rzemiosła artystycznego, archeologii, historii i etnografii. Zamek bastejowy, wzniesiony na pocz. XVI w. i rozbudowywany do XVIII w., był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Zamek stanowił najnowocześniejszy w owym czasie obiekt obronny na ziemiach polskich. Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Guciu Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman van Gameren. Do zwiedzania: dziedziniec, krużganki i taras z widokiem na Małopolski Przełom Wisły, odbudowany Dom Północny z wystawą „Historia zamku. Budowa, rozbudowa, konserwacja”.

Dwór barokowy z lat 60-tych XVIII w. przeniesiony został z Moniak. W jego wnętrzach znajduje się stała wystawa wnętrz ziemiańskich oraz pokoje gościnne. W drewnianym spichlerzu zbożowym z XIX w. mieści się wystawa etnograficzna: sztuka ludowa. Zespół zabudowań gospodarczych uzupełniają: stodoła z XIX w. przeniesiona z Wylągów, wozownia z Kurowa i dom mieszkalny z Puław z lat 20. XX w.


Dostępność Oddziału dla osób niepełnosprawnych

Proces adaptacji obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Muzeum Zamek w Janowcu jeszcze nie został rozpoczęty. Zamek, dwór oraz spichlerz, w których zlokalizowane są muzealne ekspozcycje dostępne są w bardzo ograniczonym zakresie dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, która dotrze do oddziału, może skorzystać z możliwości bezpośredniego podjazdu samochodem pod wszystkie obiekty, albo zaparkować pojazd na muzealnym parkingu i stamtąd udać się z opiekunem do poszczególnych miejsc. Zamek i pozostałe budowle otoczone są niewielkim parkiem i połączone siecią utwardzonych alejek wykonanych w technice ubitego i zagęszczonego kamiennego kruszywa umożliwiających wygodne przemieszczanie się. Część szlaków wykonana jest z betonowych, nierówno połączonych płyt (podjazd z parkingu do zamku); pozostałe to zwykłe wąskie ścieżki. Wjazd do zamku prowadzi przez niewielki, pokryty drewnianą nawierzchnią most. Jednak w bramie i na dziedzińcu zamku znajduje się już mniej wygodna historyczna nawierzchnia brukowa, wykonana z nieregularnych, owalnych granitowych kamieni, tzw. kocich łbów. Dziedziniec zamku to jedyna przestrzeń dla osób poruszających się na wózku. Istnieje jednak możliwość zwiedzenia ekspozycji poświęconej historii zamku na partarze tzw. Domu Północnego (cztery sale), do którego wejście prowadzi z dziedzińca po schodach, które na jednym z biegów posiadają stromą rampę. Do wprowadzenia wózka potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Ekspozcycje w dworze i w spichlerzu nie są przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Obiekty można zobaczyć z zewnątrz. Dużym utrudnieniem jest brak na terenie całego muzeum toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej przez pracownika muzeum. W muzeum nie ma możliwości wypożyczenia wózka dla osoby niepełnosprawnej. Odległość od najbliższego przystanku do muzeum wynosi ok. 600 m (dostępność dobra). Na dziedzińcu zamkowym znajduje się restauracja, do której dostęp jest utrudniony biegiem schodów. Sale ekspozycyjne nie są przystosowane dla osób niewidomych. Nie ma możliwości skorzystania w muzeum z nowoczesnych technik, np. powiększalnika.

Zespół parkowo-zamkowy stoi u progu dużej modernizacji, w trakcie której zostaną zastosowane najnowsze osiągnięcia prowadzące do niwelowania barier architektonicznych zgodnie z ideą projektowania dla wszystkich (Desig for All), czyli projektowania uniwersalnego.


Dane kontaktowe:

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec

Telefon: 81 881 52 28

Adres internetowy: www.mnkd.pl

e-mail: zamekjanowiec@mnkd.pl