Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Kamienica Celejowska


Siedzibą oddziału jest Kamienica Celejowska, wzniesiona przed 1635 r. – budowla uznawana za szczytowe dzieło w rozwoju polskiej kamienicy mieszczańskiej okresu manieryzmu. Zbiory oddziału liczą ponad 5000 eksponatów z dziedziny historii i sztuk pięknych – w szczególności malarstwo z lat 1918-39 powstałe w kręgu artystycznym prof. Tadeusza Pruszkowskiego. Do zwiedzania: wystawa stała: „Kazimierz Dolny kolonią artystyczną – miejscem, źródłem sztuki”. Malowano tu już od końca XVIII w., maluje się do dziś. Jedyna w Europie kolonia artystyczna, a było ich wiele, wciąż żywa, wciąż się rozwijająca. Jak wyglądały jej dzieje pokazuje ekspozycja malarstwa, grafiki i rysunku. Zapraszamy również do obejrzenia makiety Kazimierza Dolnego ukazującej wygląd miasta z ok. 1910 r. Był to czas największego nasycenia zabudowy, z bardzo licznymi jeszcze budowlami z lat jego świetności (1600-1655). W pełnym kształcie widoczna jest m. in. zabudowa części miasta zamieszkiwanej przez ludność żydowską. Ponadto oddział organizuje wystawy czasowe poświęcone sztuce, retrospektywne wystawy artystów związanych z miasteczkiem oraz prezentacje bieżącej twórczości miejscowego środowiska artystycznego.


Dostępność Oddziału dla osób niepełnosprawnych

Oddział Kamienica Celejowska znajduje się w odległości ok. 300 m. od przystanku BUS/PKS/MPK. Kamienica znajduje się w znacznym obniżeniu w stosunku do poziomu ulicy. Prowadzą do niej dwa podjazdy dla wózków, jeden od strony miasta, a drugi od parkingu, oba wykonane są z kostki granitowej. Parking zlokalizowany jest ok. 20 m od siedziby oddziału, posiada kilka wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Sam budynek Kamienicy Celejowskiej jest obiektem zabytkowym, powstałym ok. 1635 r., z dekoracją fasady w typie tzw. „renesansu lubelskiego”. W oddziale prezentowana jest makieta, przedstawiająca Kazimierz Dolny z ok. 1910 r. oraz kolekcja malarstwa, która pokazuje tradycje Kazimierza jako miasta artystów, a od 1923 r., kolonii artystycznej. Na parterze mieści się także sala wystaw czasowych. Do budynku kamienicy prowadzi podjazd oraz szerokie drzwi, przez które osoba na wózku swobodnie może przejechać. Kasa mieści się na parterze. Przy niej funkcjonuje sklepik, w którym można kupić pamiątki kazimierskie oraz katalogi wystaw czasowych. Zarówno kasa jak i sklepik dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na wózkach mają swobodny dostęp do trzech sal na parterze – sali z ekspozycją makiety, sali odtwarzającej pracownię malarską oraz sali wystaw czasowych. Do sześciu sal na piętrze z racji zabytkowego charakteru Kamienicy Celejowskiej dostęp jest bardzo utrudniony. Należy pokonać wąskie i strome drewniane schody. Dla osób niedowidzących i niewidomych z opiekunem wszystkie sale są dostępne, a dla osób niedowidzących podpisy pod eksponatami wykonane są dużą wytłuszczoną czcionką.


Dane kontaktowe:

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11/13, 24-120 Kazimierz Dolny

Telefon: 81 881 01 04

Adres internetowy: www.mnkd.pl

e-mail: celejowska@mnkd.pl