Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Augusta Zamoyskiego (Jabłoń)


Muzeum powstało w połowie 2011 r. i tymczasowo znajduje się w folwarcznym czworaku.

August Zamoyski, któremu poświęcony jest obiekt, urodził się w Jabłoniu w 1893 r. Zgromadzone są tutaj pamiątki, a także wspomnienia o artyście oraz wiele opracowań naukowych. Muzeum zajmuje się organizowaniem i współorganizowaniem spotkań, konkursów i imprez związanych z życiem i twórczością Augusta Zamoyskiego.

Źródło: www.augustzamoyski.eu

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum zajmuje jedno pomieszczenie w zabytkowym parterowym czworaku folwarcznym usytuowanym na wprost pałacu Zamoyskich, w przyszłości Muzeum będzie miało do dyspozycji cały czworak folwarczny. Muzeum znajduje się ok. 100 metrów od przystanku autobusowego, do którego można się przemieścić chodnikiem o dobrej nawierzchni. Muzeum nie posiada własnego parkingu, najbliższy parking jest oddalony od obiektu o 20 m. Pracownicy nie posiadają dodatkowego przygotowania w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych, ale chętnie służą pomocą osobom z niepełnosprawnością. W Muzeum brak ogólnie dostępnych toalet. Osoby niesłyszące przyjeżdżające do Muzeum powinny koniecznie przyjeżdżać z tłumaczem języka migowego. Na wystawach prezentowane są nade wszystko zdjęcia, dokumenty, listy i kopie rzeźb artysty, które można poznawać przez dotyk. Brak dodatkowych opisów powiększonym drukiem oraz udogodnień technicznych dla osób słabo widzących. Opis słowny przewodnika umożliwia poznanie zasobów Muzeum osobom z uszkodzonym narządem wzroku. Turyści przyjeżdżający do Muzeum mogą nabyć pamiątki, głównie książki. Obecnie w pobliżu nie ma punktu gastronomicznego.


Dane kontaktowe:

Muzeum Augusta Zamoyskiego, ul. Zamoyskiego 9a, 21–205 Jabłoń

Telefon: 83 356 00 68, 508 323 005

Adres internetowy: www.augustzamoyski.eu

e-mail: muzeum@augustzamoyski.pl