Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Izba Pamięci Kolejowej. Stacja Karczmiska


Muzeum Kolejnictwa Wąskotorowego w Karczmiskach mieści się w jednym z budynków stacyjnych na Stacji Kolejowej - Karczmiska. Historyczne budynki przeszły w 2010-2011 r. kompletną renowację w ramach projektu pt. "Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny". W muzeum w trzech pomieszczeniach zorganizowano stałą ekspozycję poświęconą historii tutejszej kolejki. Możemy tu zobaczyć m.in. fragmenty szyn o rozstawie 75 cm, urządzenia kolejowe, sztandary i mundury kolejowe, wystrój dawnego pomieszczenia naczelnika stacji, szafy biletowe, centralkę telefoniczną, dokumenty dawnych pracowników i wystawę fotograficzną pokazująca historię tego miejsca. Muzeum udostępniane jest do zwiedzania dla grup korzystających z turystycznych przejazdów kolejowych.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Izba Pamięci dostępna jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjazdu. Przewodnicy Muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych, ale bardzo chętnie służą pomocą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Przed budynkiem Izby znajduje się parking dla samochodów osób odwiedzających Muzeum. Niestety, ze względu na infrastrukturę Muzeum jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Osoby niewidome i słabo widzące maja możliwość poznania dotykowego zabytkowych eksponatów, niestety brak ich zminiaturyzowanych kopii. Poznanie Muzeum przez osoby niewidome oparte głównie na przekazie słownym przewodnika. Osoby mające problemy z poruszaniem się powinny być pod opieką asystentów. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych technik przekazu informacji.


Dane kontaktowe:

Izba Pamięci Kolejowej. Stacja Karczmiska, ul. Opolska 2, 24–310 Karczmiska

Telefon: 81 828 70 18

Adres internetowy: www.nadwislanskakolejka.pl

e-mail: muzeum@opole.lublin.pl