Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Wojciechosko Zagroda (Kolonia Piąta)


Wojciechosko Zagroda to miniskansen udostępniający zwiedzającym następujące obiekty: zagrodę chłopską (chałupa, stodoła, warsztat stolarza oraz obora ze zwierzętami), zagrodę kowala (kuźnia z 1918 r., chata kowalska, wystawa starych maszyn rolniczych oraz pole kowala), a także izbę garncarza (dla chętnych warsztaty garncarskie).

Źródło: zagroda.kraina.org.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do Muzeum wyłącznie środkami komunikacji prywatnej lub w grupach zorganizowanych. Przed budynkiem znajduje się plac utwardzany, który służy jako parking dla samochodów osobowych i autobusów. Wejście do budynku ma jeden schodek, drzwi są szerokie, ciągi komunikacyjne wewnętrzne posiadają progi. Utrudnienia nie sprawiają większych trudności dla osób poruszających się na wózku przy nieznacznej pomocy asystenta. Pracownicy Muzeum przygotowani są do obsługi osób niepełnosprawnych i z niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie jeden z pracowników uczestniczy w kursie języka migowego. Pracownicy Muzeum chętnie służą pomocą osobom z niepełnosprawnością. Brak opisów pismem Braill’a i drukiem powiększonym dla osób słabowidzących oraz udogodnień technicznych. Eksponaty znajdujące się w Muzeum można dotykać. Osoby niewidome mają możliwość poznania Muzeum poprzez opis słowny przewodnika wsparty poznaniem dotykowym. Przyjeżdżające osoby niesłyszące powinny koniecznie posiadać tłumacza języka migowego. Wszyscy turyści odwiedzający Muzeum mają możliwość bezpośredniego udziału w warsztatach garncarstwa, malowania garnków, obróbki zboża, tkactwa, ubijania masła w maselnicy i odciskania sera. Przedmioty wytworzone podczas warsztatów mogą potem stanowić pamiątkę dla turystów. Dodatkowo organizowane są prezentacje, pokazy i pozaszkolne formy edukacji. Grupy i turyści zamierzający odwiedzić Muzeum, ze względów organizacyjnych powinny wcześniej uzgodnić termin przyjazdu. W Zagrodzie znajduje się Izba Produktów Lokalnych, opcjonalnie obok sklep ogólnospożywczy. Teren przed Muzeum jest zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw, zadaszona wiata, ławeczki i stoliki.


Dane kontaktowe:

Wojciechosko Zagroda, Kolonia Piąta 114, 24–204 Wojciechów

Telefon: 695 177 327

Adres internetowy: www.wojciechoskozagroda.pl

e-mail: info@wojciechoskozagroda.pl