Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii "Pod Zegarem"


Budynek przy ul. Uniwersyteckiej w Lublinie potocznie zwany podczas okupacji „Pod Zegarem” (nad głównym wejściem znajduje się zegar) wybudowany został w latach 1928-1930 z przeznaczeniem na siedzibę Okręgowego Urzędu Ziemskiego. Z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo, w roku 1940 wnętrze jego zostało przebudowane i dostosowane do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania. Natomiast piwnice od strony Uniwersyteckiej przebudowano tworząc w nich cele więzienne.

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie od początku swojego istnienia mieści się w celach byłego aresztu gestapo przy ul. Uniwersyteckiej 1 w Lublinie. Uroczyste otwarcie Oddziału odbyło się 23 września 1979 r. Odtworzono jedną z cel oraz karcer-ciemnię. W pozostałych pięciu celach tak usystematyzowano materiał, by dawał pełny obraz stosowanego przez Niemców na Lubelszczyźnie terroru. 16 lutego 1991 roku Oddział Martyrologii udostępnił stałą ekspozycję pt. Martyrologia młodzieży Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939-1945. Wystawa została zrealizowana ze zbiorów przekazanych przez Sławomira Litwińskiego i Kazimierza Jarzembowskiego, na podstawie ich scenariusza. Wystawa eksponowana jest w pomieszczeniach przy ulicy Idziego Radziszewskiego 3.

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w swoich zbiorach posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów politycznych Zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) wysyłane z więzienia jak i obozów koncentracyjnych do, których trafiali, obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944. Osobną grupę stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku. Muzeum posiada w swoich zbiorach bogaty materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944, a także archiwum fotograficzne byłych więźniów Zamku z lat 1939-1954. W zbiorach muzealnych znajduje się materiał dokumentujący działalność Klubu, Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych Zamku i „Pod Zegarem”.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” posiada dwie ekspozycje. Pierwsza mieści się przy ulicy Radziszewskiego do drugiej wchodzi się od ulicy Uniwersyteckiej. Wejście od ulicy Radziszewskiego prowadzi po kilku stosunkowo stromych schodkach. Przy wejściu jest niski próg i oraz dalej stosunkowo wysoki schodek oklejony taśmą odblaskową. Ciągi komunikacyjne wewnętrzne bez progów o równej posadzce. Gabloty wystawiennicze oświetlone, opisy standardowym drukiem mogące sprawiać problemy osobom słabo widzącym. Część eksponatów jest możliwa do poznania przez dotyk, inne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Brak opisów pismem dla osób niewidomych. Poznanie Muzeum dla osób z uszkodzeniem narządu wzroku umożliwione poprzez opis słowny przewodnika. Osoby niesłyszące chcące zwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Pracownicy Muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób z niepełnosprawnością, ale bardzo chętnie pomogą w razie takiej potrzeby. Turyści mogą nabyć pamiątki w postaci wydawnictw książkowych i informatorów. Muzeum po wcześniejszym uzgodnieniu organizuje lekcje muzealne. Wejście do ekspozycji przy ulicy Uniwersyteckiej utrudnione jest dla osób poruszających się na wózku poprzez stosunkowo wysoki krawężnik stanowiący opaskę przy budynku oraz wąskie drzwi mogące powodować utrudnienie przy wjeździe szerszym wózkiem. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne posiadają niskie progi, które nie stanowią większego problemu dla osób poruszających się na wózku przy nieznacznej pomocy asystenta. W części pomieszczeń wystawienniczych, w związku z szerokimi otworami okiennymi występuje oświetlenie naturalne wsparte centralnym oświetleniem sztucznym. Część eksponatów znajdujących się w salach wystawienniczych dodatkowe oświetlona. Brak możliwości dotykowego poznania zasobów Muzeum (zdjęcia, eksponaty opisowe, pamiątki drukowane). Poznanie zasobów wyłącznie poprzez opis słowny przewodnika. Osoby niesłyszące chcące zwiedzić wystawy powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. W związku z usytuowaniem obiektów w pobliżu centrum miasta dojazd komunikacją publiczną jest bardzo dogodny. Punkty usług gastronomicznych znajdują się w pobliżu Muzeum. Niestety, Muzeum nie posiada własnego parkingu z wytyczonym miejscem dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Zaparkowanie pojazdu możliwe w ogólnodostępnych miejscach w pobliżu Muzeum przy drogach dojazdowych.


Dane kontaktowe:

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Martyrologii "Pod Zegarem", ul. Uniwersytecka 1, 20-029 Lublin

Telefon: 81 533 36 78

Adres internetowy: www.zamek.lublin.pl

e-mail: zegar@zamek-lublin.pl