Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej - Wieża Trynitarska (Lublin)


Wieża Trynitarska (Brama Trynitarska) to pochodząca z XVII w., neogotycka dzwonnica, a zarazem najwyższy zabytkowy obiekt Lublina. Niegdyś była jednym z elementów zabudowań kolegium jezuickiego. Jej nazwa wzięła się od zakonu oo. trynitarzy – ojcowie ci przebywali w zabudowaniach klasztornych nieopodal wieży.

Obiekt jest dostępny do zwiedzania od lat 70. dwudziestego wieku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Znajdziemy tu zarówno ekspozycje stałe (sztuka baroku) jak i czasowe. Dla zwiedzających udostępniono ponad tysiąc muzealiów, a wśród nich obiekty wycofane z kultu – obrazy, rzeźby i wyroby rzemiosła artystycznego.

Źródło: www.museo.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum nie zatrudnia pracowników posiadających dodatkowe przygotowanie do obsługi osób niepełnosprawnych. Obiekt jest niedostępny dla osób poruszających się na wózku. Osoby posiadające schorzenie narządu ruchu powinny wcześniej skontaktować się z pracownikiem Muzeum w celu skonsultowania możliwości zwiedzania. Warunki dojazdu komunikacją miejską są bardzo dogodne, dojście od przystanków przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Obok znajduje się parking z wytyczonymi miejscami dla samochodów osób niepełnosprawnych. W budynku Muzeum brak toalet. Pomieszczenia wewnętrzne częściowo dostępne dla osób z uszkodzonym narządem wzroku. Występuje możliwość dotykowego poznania części eksponatów (bębenki, figurki). Przy zwiedzaniu wskazana pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Osoby niesłyszące powinny koniecznie przyjeżdżać w obecności tłumacza języka migowego. Muzeum posiada materiały informacyjne, ale nie są drukowane powiększoną czcionką. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych technik przekazu informacji.


Dane kontaktowe:

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej - Wieża Trynitarska, ul. Królewska 10, 20–109 Lublin

Telefon: 695 475 152

Adres internetowy: brak

e-mail: brak