Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN (Lublin)


Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” to samorządowa instytucja kultury z Lublina. W realizowanych inicjatywach nawiązuje do symboliki oraz historii miejsca, w którym ma swoją siedzibę, a mianowicie Bramy Grodzkiej (inaczej zwaną Bramą Żydowską). To tutaj przed laty znajdowało się przejście pomiędzy częścią chrześcijańską a żydowską ówczesnego Lublina. Tu właśnie spotykały się różne kultury, tradycje i religie.

Obecnie w ramach zwiedzania dostępne są m.in.:

  • wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”,
  • Lubelska Trasa Podziemna,
  • Izba Drukarstwa,
  • Przewodniki Lublin 2.0 – multimedialne przewodniki po Lublinie i Lubelszczyźnie

Źródło: www.teatrnn.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

W związku z ograniczeniami wynikającymi z charakteru zajmowanych przez Ośrodek obiektów (m.in. zabytków) nie ma możliwości przystosowania siedziby Ośrodka do norm wymaganych od obiektów udostępnianych zwiedzającym w ruchu ciągłym. Jest możliwe przyjmowanie grup niepełnosprawnych po wcześniejszych indywidualnych konsultacjach z pracownikami Ośrodka.


Dane kontaktowe:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20–112 Lublin

Telefon: 81 532 58 67, fax. 81 534 61 10

Adres internetowy: teatrnn.pl

e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl