Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL (Lublin)


Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), powstało w 2008 r., znajduje się w najstarszym gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Alejach Racławickich w Lublinie w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego. Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na którym od 1983 roku znajduje się słynny pomnik projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiający spotkanie Jana Pawła II z Prymasem Wyszyńskim.

Muzeum gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty ilustrujące historię Uniwersytetu - od momentu założenia przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1918, po czasy współczesne. Przybliża wydarzenia historyczne, studencką działalność samorządową i kulturalną. Prezentuje postaci wybitnych profesorów, doktorów honoris causa, studentów i absolwentów, oddaje wyjątkowy klimat panujący w środowisku akademickim KUL.

Wśród eksponatów znajduje się korespondencja założycieli Uniwersytetu z ówczesnymi władzami kościelnymi i państwowymi, zbiory grafik, medale okolicznościowe i pamiątkowe, odznaczenia państwowe, puchary sportowe, kroniki, sztandary oraz wiele innych cennych pamiątek. Na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona osobie Jana Pawła II. Znaczący jej element stanowią unikatowe fotografie i dokumenty z okresu pracy ks. Karola Wojtyły na Wydziale Filozofii KUL w latach 1954–1978. Są tu także pamiątki związane ze spotkaniami, jakie odbył Ojciec Święty ze światem nauki i społecznością akademicką podczas swojej wizyty na KUL w roku 1987.

Muzeum wyposażone jest w multimedialny system prezentacji: miejsca odsłuchu nagrań archiwalnych, projekcji filmów i kronik uniwersyteckich oraz monitory dotykowe z wirtualnymi wystawami fotografii i dokumentów.

Za pośrednictwem gromadzonych zbiorów Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL rozwija i upowszechnia wiedzę na temat najstarszego polskiego uniwersytetu katolickiego, jego misji, znaczenia w historii Polski oraz aktualnej działalności, w tym oferty edukacyjnej. Muzeum prowadzi lekcje i warsztaty muzealne, organizuje także wystawy czasowe. Muzeum jest czynne w godz. 9.00-15.00. Wizyty grupowe prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo. Serdecznie zapraszamy.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL nie posiada specjalnego wyposażenia, ani sposobów ekspozycji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jakkolwiek Muzeum przyjmowało niejednokrotnie osoby na wózkach, którym towarzyszyli opiekunowie.


Dane kontaktowe:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

Telefon: 81 445 40 29

Adres internetowy: www.kul.pl/muzeum

e-mail: muzeum.kul@kul.pl