Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

PZF Cefarm – Lublin S.A. Apteka Muzeum (Lublin)


W Muzeum znajduje się sprzęt apteczny i księgozbiór. Okazy pochodzą przeważnie z terenów Lubelszczyzny, z XX wieku, a niewielka ich część z XVIII i XIX wieku.

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Apteka–Muzeum znajduje się w obrębie Starego Miasta w Lublinie i mieści się w trzech izbach. Obszar objęty jest ograniczeniem w ruchu pojazdami samochodowymi w postaci zakazu wjazdu przez większą część dnia. Z ulicy wchodzi się po dość stromych schodach o stosunkowo wysokich kilku stopniach. Wejście do Muzeum nie ma podjazdu dla wózka osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo w drzwiach wejściowych znajduje się dość wysoki próg. Pomieszczenia wewnętrzne uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się osobie poruszającej się na wózku. Toaleta jest niedostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp do Muzeum dla osób poruszających się na wózku jest w znacznym stopniu ograniczony.

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Obsługa Muzeum jest jednoosobowa. Podczas zwiedzania pracownik chętnie pomoże osobie niepełnosprawnej, ale posiada ograniczona możliwość fizyczną, dlatego wskazana jest obecność asystenta ze strony osoby niepełnosprawnej. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum, powinny koniecznie przyjść z tłumaczem języka migowego. Eksponaty znajdujące się w Muzeum są niedostępne przez poznanie dotykiem, brak opisów powiększonym drukiem oraz udogodnień technicznych dla osób słabo widzących. Poznanie Muzeum przez osoby niewidome oparte na przekazie słownym przewodnika. Muzeum nie korzysta z nowoczesnych technik przekazu informacji. Infrastruktura zewnętrzna posiada pełny zakres usług turystycznych.


Dane kontaktowe:

PZF Cefarm – Lublin S.A. Apteka Muzeum, ul. Grodzka 5a, 20–112 Lublin

Telefon: 81 532 88 20

Adres internetowy: brak

e-mail: apteka.muzeum@doz.pl