Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska)


Brama Krakowska została wybudowana za czasów Kazimierza Wielkiego w 1341 roku i początkowo służyła wyłącznie celom obronnym. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu. Jednak w 1959 r. podjęto udaną próbę jej wyremontowania i to wtedy zaadoptowano pomieszczenia wewnątrz bramy dla potrzeb muzealnych.

Eksponaty Muzeum związane są głównie z historią miasta Lublina. Możemy obejrzeć między innymi zabytki archeologiczne, pamiątki z powstania styczniowego, zbiory czasopism i starych widokówek.

Źródło: www.zamek.lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej jest niedostępne do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodów technicznych (bariera w postaci rozmieszczenia ekspozycji na kilku kondygnacjach z dużą ilością schodów), natomiast istnieje możliwość specjalnego oprowadzenia grup osób niedowidzących i niedosłyszących (niektóre eksponaty takie jak rury wodociągowe, zabytkowy dzwon zegarowy oraz mechanizm zegara można poznać dotykowo). Zamknięte do ukończenia remontu.


Dane kontaktowe:

Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska), Plac Łokietka 3, 20–109 Lublin

Telefon: 81 532 60 01

Adres internetowy: www.zamek.lublin.pl

e-mail: bramakrakowska@zamek-lublin.pl