Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów muzeum – rezydencja. Mieści się w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym, należącym do rodzin Bielińskich ( XVIII w.) i Zamoyskich (XIX-XX w.). Jest to najlepiej zachowany pałac magnacki w Polsce z autentycznym, niemal kompletnym wyposażeniem. Walorami Muzeum są ponadto: kaplica pałacowa, wzorowana na Kaplicy królewskiej w Wersalu; powozownia z ekspozycją XIX-wiecznych powozów i akcesoriów podróżnych oraz teatralnia z wystawami czasowymi. Szczególną atrakcją, oferowaną turystom, jest Galeria Sztuki Realizmu Socjalistycznego, z największymi w Polsce zbiorami rzeźby oraz malarstwa i grafiki z tego okresu. Znakomite odrestaurowanie i utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego oraz jego kolekcji zaowocowało przyznaniem Kozłówce prestiżowej nagrody – medalu Europa Nostra 1997 oraz nominacji do nagrody Europejskie Muzeum Roku 1999 (EMYA). Zabytkowy prawie 20-hektarowy park dwukrotnie został nagrodzony złotym medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 25 kwietnia 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uznał zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce za POMNIK HISTORII.


Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Pracownicy Muzeum zostali objęci szkoleniem z zakresu oprowadzania osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej przez pracownika Muzeum w charakterze asystenta. Na obecną chwilę nie ma możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego, ale prowadzone są w tym kierunku starania o jego pozyskanie. Przystanki autobusowe znajdują się w pobliżu Muzeum i przejście od przystanku do Muzeum nie powinno być kłopotem dla osoby niepełnosprawnej. Na terenie Muzeum znajduje się obszerny oznakowany parking dla samochodów osobowych. Autokary podjeżdżają bezpośrednio pod bramę pałacu. Alejki parku są obszerne i pokryte drobnym żwirem. Nie ma wytyczonego miejsca parkingowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej, ale pracownicy Muzeum pomagają w zaparkowaniu auta w najbliższej możliwej odległości od ekspozycji muzealnych. Miejsca ekspozycji są starannie oznakowane (duże czytelne tablice, mapki na biletach muzealnych, pomoc pracowników dyżurujących przy ekspozycjach). Alejki parkowe przygotowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji turystów (w wyjątkowych przypadkach) udostępniany jest meleks (z obsługą). W parku znajduje się wystarczająca ilość ławek. Ze względów konserwatorskich wejście do głównej ekspozycji (Pałac) nie posiada podjazdu. W razie potrzeby pomocą służą pracownicy ochrony Muzeum. W budynkach: Galerii Realizmu Socjalistycznego oraz Teatralni (sala wystaw czasowych) znajdują się podjazdy ruchome. Infrastruktura turystyczna (sklepik z pamiątkami, restauracja) są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W Muzeum znajdują się dwie toalety w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoba poruszająca się na wózku jest w stanie bezpiecznie i bezkolizyjnie pokonać wszystkie pomieszczenia z ekspozycjami. Pałac ze względów konserwatorskich nie posiada windy. Przygotowanie ekspozycji dla osób niewidomych i słabo widzących jest wystarczające co potwierdzają sami turyści z uszkodzeniem narządu wzroku. Pomocą służą także przewodnicy, towarzyszący każdej grupie turystów. Muzeum nie posiada eksponatów i kopii możliwych do poznania przez dotyk jak również materiałów informacyjnych dla osób niewidomych. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych form przekazu.


Dane kontaktowe:

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21–132 Kamionka

Telefon: 81 852 83 00

Adres internetowy: www.muzeumzamoyskich.pl

e-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl