Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku
(Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego)


Muzeum powstało w 1995 r. z okazji 75 rocznicy utworzenia 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego, stacjonującego w Kraśniku w latach 1922-1939. W trzech salach ekspozycyjnych zwiedzający mają do dyspozycji przedmioty obrazujące historię pułku.

Obiekt to także miejsce spotkań weteranów i sympatyków 24 Pułku. Natomiast wydawany tutaj biuletyn „Komunikat Koła 24 Pułku” dodatkowo wzmacnia funkcję popularyzacji i promocji tej formacji wojskowej.

Źródło: zamek-lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku Muzeum znajduje się nie utwardzony parking samochodowy. Przed wejściem głównym znajdują się dwa stopnie progów, których pokonanie nie powinno sprawić problemu osobie poruszającej się na wózku przy pomocy asystenta. Drzwi stosunkowo szerokie, dostosowane do wjazdu wózkiem. W przypadku zwiedzania Muzeum przez turystów z niepełnosprawnością pracownicy Muzeum chętnie udzielą wszelkiej pomocy.

Na parterze znajduje się kasa dostosowana dla osób niepełnosprawnych z wydawnictwami tematycznymi, ale bez powiększonego druku. Łazienka nie dostosowana dla osób poruszających się na wózku. Ciągi komunikacyjne i dojście do wystaw dostępne. Muzeum posiada pojedyncze kopie eksponatów, które są możliwe do poznania przez dotyk. Charakter zbiorów nie pozwala na stosowanie zbyt jasnego oświetlenia, co może sprawiać trudności osobom słabo widzącym. Zasoby zbiorów możliwe do poznania przez osoby z uszkodzeniem narządu wzroku poprzez przekaz słowny przewodnika. W przypadku zwiedzania Muzeum przez osoby niesłyszące koniecznie wskazana jest obecność tłumacza języka migowego. Muzeum nie stosuje nowoczesnych multimedialnych technik przekazu informacji. W przypadku wcześniejszego poinformowania Muzeum o przyjeździe osób niepełnosprawnych, pracownicy Muzeum mogą przygotować specjalne lekcje edukacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.


Dane kontaktowe:

Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku (Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego), ul. Piłsudskiego 7, 23–200 Kraśnik

Telefon: 81 884 50 31

Adres internetowy: www.zamek.lublin.pl

e-mail: krasnik@zamek-lublin.pl