Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych (Kraśnik)


Izba posiada w swoich zbiorach liczne przedmioty i dokumenty przedstawiające rozwój pożarnictwa polskiego. Zabytkowy charakter eksponatów szczególnie uwzględnia tereny Lubelszczyzny i Podlasia.

Muzeum na swoich wystawach udostępnił ponad 1000 takich przedmiotów, a wśród nich między innymi: wozy strażackie, sikawki, motopompy, armaturę wodną, ubrania i wiele innych.

Źródło: www.straz.krasnik.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum nie zatrudnia pracowników posiadających dodatkowe przygotowanie do pomocy osobom niepełnosprawnym. Ze względu na obsługę jednoosobową Muzeum, wskazane jest ewentualne posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością wolontariusza lub asystenta do pomocy. Brak na obecną chwilę możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego. Odległość budynku Muzeum do przystanku komunikacji miejskiej MPK wynosi około 1,5 km z dwoma przejściami dla pieszych na drodze krajowej nr 19. Izba Tradycji nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, ale można skorzystać z parkingu przy KP PSP, który jest dość duży. W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, sklepu z pamiątkami, punktu gastronomicznego oraz kasy (wstęp bezpłatny). Brak podjazdu do budynku. Wejście główne schodami do pomieszczeń wystawienniczych. Wewnątrz brak przeszkód dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych oznaczeń i napisów dla osób niewidomych i słabowidzących, ale większość eksponatów jest możliwa do poznania dotykowego. Część z nich znajduje się w gablotach, pozostałe ze względu na duże wymiary jest niemożliwa do poznania. Muzeum nie posiada zminimalizowanych ich kopii. Izba Tradycji nie posiada informatorów, broszur, folderów z powiększoną czcionką dla osób słabo widzących. Poznanie zasobów Muzeum przez osoby niewidome możliwe poprzez przekaz słowny przewodnika. W przypadku zwiedzania Muzeum przez osoby niesłyszące konieczna jest obecność tłumacza języka migowego. Muzeum nie wykorzystuje multimedialnych technik przekazu informacji.


Dane kontaktowe:

Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych, ul. Obwodowa 1, 23–200 Kraśnik

Telefon: 81 884 34 88

Adres internetowy: www.straz.krasnik.pl

e-mail: sekretariat@straz.krasnik.pl