Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Wiejskie (Batorz)


Turyści przyjeżdżający do Muzeum mogą zapoznać się z następującymi ekspozycjami:

  1. Ekspozycja historyczna zapoznaje z powstaniem, historią i dorobkiem Gminy i Parafii Batorz. Przybliża turyście przebieg tragicznej bitwy w czasie powstania styczniowego, walkę miejscowego społeczeństwa o wyzwolenie społeczne i narodowe. Ukazuje rozwój oświatowy i kulturalny ostatnich lat z zachowaniem tradycji kultury regionalnej.
  2. Izba wiejska z pierwszej polowy XX wieku z zachowanymi przedmiotami wyposażenia gospodarstwa domowego.
  3. Ekspozycja etnograficzna, której motto brzmi: "Temu tylko pług a socha, kto te czarną ziemie kocha", składa się z pięciu prezentacji.
  • "Cztery pory roku" – "Wiosna", "Lato", "Jesień", "Zima" , które przedstawiają w formie ilustracyjnej prace rolnicze związane z czteroma porami roku.
  • "Od ziarna do chleba" prezentująca beczki do przechowywania zbóż, drewniane naczynia, sprzęt i narzędzia używane w gospodarstwie domowym, nasiona zbóż i uzyskane z nich produkty żywnościowe, stępę do robienia kaszy jaglanej i żarna do mielenia zbóż. Fotografie przedstawiają: wiatrak i jego rysunek techniczny, wnętrze młyna i kaszarni oraz wypieku chleba.
  • Ekspozycję "Batorzacy" przedstawiającą ubiory z pierwszej polowy XX wieku.
  • Ekspozycję "Rzemiosło" prezentującą warsztat stolarski Wojciecha Jakubaszka wyposażony w narzędzia do wyrobu wyrobów bednarskich, kołodziejskich i sprzętu gospodarstwa domowego oraz kuźnię pana Tadeusza Zyśki z miechem, paleniskiem i kompletem narzędzi.
  • Ekspozycję "JAK TO ZE LNEM BYŁO" przedstawiającą proces uprawy lnu, jego obróbkę technologiczną, aż po uzyskanie produktu końcowego. Wystawa prezentuje warsztat tkacki.

Dodatkowo w Muzeum znajduje się Sala Wystaw Okolicznościowych prezentująca malarstwo Pana Żdzisława Latosa i zbiorów geologicznych i kamieni szlachetnych Pana doc. Stefana Cieślińskiego. Przed budynkiem Muzeum, pod wiatą znajdują się eksponaty związane z pracą w dawnym gospodarstwie wiejskim.


Dostępność Muzeum Wiejskiego dla osób niepełnosprawnych

Muzeum nie zatrudnia pracownika posiadającego dodatkowego przygotowania do obsługi osób z niepełnosprawnością, ale istnieje możliwość udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej przez pracownika Muzeum. Na obecną chwilę nie ma na stanie wózka do wypożyczenia, ale planowane jest jego pozyskanie. Muzeum znajduje się w bliskiej odległości od przystanku autobusowego (około 150 metrów). Przed budynkiem jest dosyć dużo miejsca do parkowania, ale nie ma oznaczenia postoju dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Warunki terenowe zewnętrzne nie stwarzają problemów komunikacyjnych. Jakość chodników jest dobra, w otoczeniu są ławeczki przeznaczone do wypoczynku. Budynek Muzeum jest parterowy, do budynku nie prowadzą żadne schody. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny, w związku z tym nie ma kas biletowych. W otoczeniu Muzeum znajdują się trzy sklepy spożywcze oraz kiosk „RUCH”. Toalety znajdują się wewnątrz budynku i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sale wystawowe oświetlone są zwykłymi żarówkami, nie oślepiającymi, w oknach zamontowane są rolety, eliminujące ewentualne odblaski świetlne. Budynek jest parterowy i nie ma konieczności poruszania się schodami. W muzeum brak odpowiednich dodatkowych oznaczeń i napisów dla osób słabo widzących. Część eksponatów znajdujących się w Muzeum jest możliwa do poznania przez dotyk. Osoby niewidome mogą zapoznać się z zasobami Muzeum poprzez przekaz słowny przewodnika. Osoby niesłyszące odwiedzające Muzeum powinny koniecznie przyjeżdżać z tłumaczem języka migowego. Muzeum nie stosuje multimedialnych form przekazu informacji.


Dane kontaktowe:

Muzeum Wiejskie, Batorz 51, 23–320 Batorz

Telefon: 15 874 51 10

Adres internetowy: www.batorz.gmina.pl

e-mail: gokbatorz@vp.pl