Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Wsi Mlecznej (Żeszczynka)


Żeszczynka to podlaska wieś, która od XVII w. należy do kodeńsko-wisznickich dóbr Sapiehów. Niegdyś jej nazwa pisana była przez „rz”, czyli po prostu Rzeszczynka, co można tłumaczyć tym, iż wywodzi się od staropolskiego „reszt” oznaczającego resztę, końcówkę. Warto dodać, że obecna wymowa nazwy nadal jest podobna, ale z uwagi na czasy rozbiorowe zamianie uległa litera „rz” na „ż”. Powód był prosty – w języku rosyjskim brak jest „rz”. W ten oto sposób jest Żeszczynka. Miejscowość aż dwa razy doświadczona była przez pożary. Mówi się, że w jednym z nich spłonęła pierwsza świątynia w wiosce (prawdopodobnie unicka). Postanowiono zatem do ufundowanej przez Sapieżycę kaplicy cmentarnej, dobudować część przednią i tzw. „babiniec”. Następnie dzięki Władysławowi Józefatowi Sapiesze świątynia została uposażona i służy mieszkańcom do dnia dzisiejszego. Pierwotny wygląd został jej przywrócony dopiero w 2002 r., a trochę później poddana została odnowieniu także XVIII-wieczna dzwonnica. Stało się już tradycją, że Żeszczynka znana jest z hodowli krów i wytwarzania produktów mlecznych. Obecnie kilkunastu rolników jest w posiadaniu licznych stad krów mlecznych oraz nowoczesnych obór. Dzięki produkcji znacznej ilości mleka są ważnym partnerem dla Spółdzielni Mleczarskiej „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim. Wyżej ujęte walory miejscowości zostały docenione, a Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych opracowało ofertę turystyczną „Mlecznej Wsi w dawnych dobrach Sapiehów”.

Źródło: zeszczynka.pl


Dostępność Muzeum Wsi Mlecznej dla osób niepełnosprawnych

Muzeum znajduje się 4 kilometry od Sosnowicy. Wskazany jest przyjazd prywatnym środkiem komunikacji. Parking znajduje się około 100 metrów przed Muzeum. Jest nowocześnie wykonany, ułożony z kostki i posiada oznaczone miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Dojście do Muzeum wysypane jest grysem. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Pracownicy Muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych, ale w przypadku zaistnienia potrzeby chętnie udzielą pomocy w miarę swoich możliwości i umiejętności. Na chwilę obecną Muzeum nie posiada do wypożyczenia wózka inwalidzkiego.

Do samych drzwi prowadzi kilka schodków, ale nie stanowi to problemu, ponieważ w razie konieczności pracownicy Muzeum przystawiają tzw. schodołaz, który zastępując podjazd umożliwia wjazd wózkiem do wewnątrz budynku. Sprzedaż biletów odbywa się w sieni, gdzie również turysta może nabyć pamiątki: powieści J.I Kraszewskiego, znaczki turystyczne, informatory o Muzeum oraz rysunek na szkle z fasadą dworu. Punkty obsługi są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W Muzeum znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pomieszczeniach wystawienniczych znajdują się niskie progi, które przy nieznacznej pomocy asystenta nie stanowią istotnej bariery w przemieszczaniu się osób poruszających się na wózku. Pomieszczenia obszerne, futryny szerokie umożliwiające swobodne przemieszczanie. Eksponaty niedostępne do poznania dotykowego, brak opisów powiększonym drukiem oraz udogodnień technicznych dla osób słabowidzących. Muzeum dla osób niewidomych jest dostępne wyłącznie poprzez przekaz słowny przewodnika. Osoby niesłyszące przyjeżdżające do Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Muzeum nie stosuje nowoczesnych technik przekazu informacji. Podczas zwiedzania Muzeum warto odpocząć na terenie zagospodarowanego parku, gdzie znajdują się ławeczki i alejki ziemne. Na wcześniejszą prośbę turystów pragnących odwiedzić Muzeum obsługa placówki może przygotować ognisko. Do dyspozycji jest zadaszona wiata, stół i ławeczki. Najbliższy punkt usług spożywczo-gastronomicznych znajduje się w Sosnowicy, oddalonej kilka kilometrów od Muzeum.


Dane kontaktowe:

Wieś Mleczna, Żeszczynka 41, 21-518 Sosnówka

Telefon: 506 124 536

Adres internetowy: www.zeszczynka.pl, zeszczynka.wordpress.com, facebook.com/StowarzyszenieInicjatywLokalnychWZeszczynce

e-mail: silwz@wp.pl