Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Muzeum Południowego Podlasia (Biała Podlaska)


Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieści się w obiekcie zabytkowym, w wieży zespołu pałacowego Radziwiłłów połączonej krytym łukowatym łącznikiem z bramą wjazdową z przełomu XVII i XVIII w. Na terenie parku, znajdują się jeszcze inne budowle pozostałe z założenia pałacowego (kaplica, wieżyczka wschodnia, oficyna północno-wschodnia i północno zachodnia, oficyna zachodnia z wieżyczką).

Muzeum posiada bogatą kolekcję ikon, z której najciekawsze obiekty znajdują się na wystawie stałej (I piętro). Na parterze muzeum eksponowana wystawa stała „Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w.” Na ekspozycje czasowe przeznaczony jest salon wystawienniczy na parterze oraz jedna sala wraz z hallem na piętrze. Na parterze, w hallu głównym znajduje się makieta przedstawiająca założenie pałacowe Radziwiłłów, a także niewielka ekspozycja XIX-wiecznej porcelany i sreber (figurki, zastawy stołowe, sztućce).

W zbiorach Muzeum Południowego Podlasia znajduje się kolekcja malarstwa dawnego i współczesnego, której tematem przewodnim są konie. Muzeum posiada też kolekcję obrazów Bazylego Albiczuka, nieprofesjonalnego artysty z Dąbrowicy Małej malującego kwiaty, pejzaże i ogrody, nazywanego przez specjalistów "podlaskim Nikiforem". W zbiorach muzeum znajdują się też eksponaty z prezentujące sztukę i kulturę materialną podlaskiej wsi, pradzieje Podlasia a także duży zbiór numizmatów i współczesnego polskiego medalierstwa.

Muzeum czynne:

w okresie od 15 września do 31 maja od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, niedziela 10:00-16:00,
W okresie od 1 czerwca do 14 września od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30, sobota 10:00-16:00, niedziela 11:00 - 17:00
W niedzielę zwiedzanie muzeum jest wolne od opłat za bilet wstępu.
Oddział Martyrologiczno-Historyczny Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieści się przy ulicy: Łomaskiej 21 w budynku dawnej placówki Gestapo. W oddziale eksponowana jest wystawa stała „Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947”. Ekspozycja prezentowana jest w dawnych celach więziennych (piwnica). Wejście po stromych, wąskich schodach. W zbiorach oddziału znajduje się kolekcja archiwaliów i fotografii dotycząca mieszkańców miasta Biała Podlaska i Podlasia, a także zbiór pamiątkowych odznak Pułków Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i militariów .

Muzeum czynne:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 15:00. Zwiedzanie muzeum w sobotę i niedzielę po wcześniejszy zgłoszeniu pod nr tel. 83 341 67 61.


Dostępność Muzeum Południowego Podlasia dla osób niepełnosprawnych

Muzeum znajduje się obecnie na etapie modernizacji. Na razie jednak nie posiada dogodnych warunków dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Muzeum Południowego Podlasia w programie edukacji proponuje warsztaty plastyczne połączone z częścią teoretyczną. Są to zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły specjalnej. Z tej oferty korzystają systematycznie uczniowie niepełnosprawni intelektualnie uczęszczający do Szkoły Specjalnej w Białej Podlaskiej. Tematy zajęć teoretyczno-praktycznych zamieszczone są na stronie internetowej Muzeum.

Spośród pracowników merytorycznych zatrudnionych w Muzeum dwie osoby ukończyły kurs audiodeskrypcji, przygotowujący do pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Pracownicy Działu Oświatowego, którzy pełnią funkcję przewodników mogą służyć pomocą osobom niepełnosprawnym. Nie mamy jednak możliwości wypożyczenia na miejscu wózka dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Muzeum Południowego Podlasia znajduje się w wieży pałacowej, w parku. Dojazd komunikacją publiczną, najbliższy przystanek ok. 300 m na ulicy Zamkowej. Wejście do parku obok Kordegardy (Galeria Podlaska), od strony ulicy Warszawskiej. Obok muzeum istnieje możliwość parkowania, nie ma jednak wytyczonego miejsca dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Do budynku Muzeum prowadzi jedna alejka asfaltowana, z chodnikiem z dużej cementowej płyty. Powierzchnia niezbyt równa. Obok Muzeum usytuowane jest rondo regulujące ruch lokalny.

W sąsiedztwie Muzeum w oficynach znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoła Muzyczna. Główne wejście do gmachu Muzeum bezpośrednio z chodnika (na poziomie chodnika), wykorzystywane w zimie. Wewnątrz 3 schodki. Latem natomiast wejście od strony parku, zejście 2 schodkami przez próg do hallu głównego. Na prośbę zwiedzających możliwe jest również wejście poprzednie (funkcjonujące w zimie). Brak podjazdu. Przy pomocy pracowników muzeum możliwy jest wjazd na wózku.

Kasa, szatnia oraz sklep z pamiątkami znajdują się na parterze budynku, 3 schodki od głównego wejścia. W muzeum nie ma sprzedaży gastronomicznej, najbliższa kawiarnia znajduje się w odległości 200m na ul. Warszawskiej 7A (Long Play).

Na parterze budynku znajdują się dwie toalety, jedna z szerszym wejściem, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne, na ścianach brak poręczy. W budynku nie ma windy, stąd też brak możliwości zwiedzenia ekspozycji na pierwszym piętrze.

Na połączeniu hallu i salonu wystawienniczego w tzw. szyi - 2 schodki oznaczone taśmą i próg. Oświetlenie sal wystawowych nie stwarza zagrożenia dla osób niedowidzących. Podpisy pod eksponatami czcionką standardową, brak oznaczeń dla niewidomych. Informacje opisowe dostosowane do indywidualnego zwiedzania. Ekspozycje nie uwzględniają możliwości kontaktu z eksponatami poprzez dotyk, brak kopii tych przedmiotów.

Muzeum nie posiada wydawnictw z odpowiednio powiększoną czcionką bądź zawierającą pismo Braille’a. Na parterze muzeum nie ma możliwości korzystania z Internetu, brak też stanowisk komputerowych do przeglądu zdigitalizowanych zbiorów.


Dane kontaktowe (dwie placówki):

(1) Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

(2) Oddział Martyrologiczno–Historyczny i Dział Archeologii, ul. Łomaska 21, 21–500 Biała Podl.

Telefon: (1) 83 341 67 57, fax. 83 343 41 28 (sekretariat), 83 341 67 58 (Dział Oświatowy – przewodnik), (2) 83 341 67 61

Adres internetowy: www.muzeumbiala.pl

e-mail: (1) muzeum@muzeumbiala.pl, (2) historia@muzeumbiala.pl, archeologia@muzeumbiala.pl