Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu (Bełżec)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu (Bełżec)

Foto: Państwowe Muzeum na Majdanku
           (fot. Piotr Maciuk)

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu (Bełżec)

Foto: Państwowe Muzeum na Majdanku
           (fot. Piotr Maciuk)

Więcej zdjęć »

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej uruchomionym w ramach Akcji Reinhardt, czyli operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. W Bełżcu od marca do grudnia 1942 r. wymordowano ponad 430 tysięcy żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Większość zamordowanych stanowili Żydzi polscy z dystryktu krakowskiego, galicyjskiego i lubelskiego, ale wśród ofiar byli też Żydzi słowaccy, czescy, niemieccy i austriaccy. Po likwidacji obozu w czerwcu 1943 r. rozebrano zabudowania i zatarto niemal wszystkie ślady zbrodni.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Na ekspozycji stałej znajdującej się w budynku muzeum prezentowane są oryginalne relikty poobozowe pozyskane podczas badań archeologicznych terenu byłego obozu. Za pomocą fotografii oraz materiałów audiowizualnych przedstawiona została historia obozu zagłady w Bełżcu oraz polityka eksterminacyjna okupantów niemieckich na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Głównym celem założenia pomnikowego na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu jest oddanie czci pomordowanym tu Żydom zgodnie z tradycją judaistyczną. Koncepcja architektoniczno-rzeźbiarska obejmuje cały obszar byłego obozu zagłady. Najważniejszym elementem kompozycji jest przestrzeń symbolicznej zbiorowej mogiły, na obszarze której oznaczone zostały miejsca lokalizacji masowych grobów.


Dane kontaktowe:

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

84 665 25 10, fax: 84 665 25 11

www.belzec.eu
muzeum@belzec.eu

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Dojazd do Muzeum możliwy jest za pomocą komunikacji prywatnej lub taksówek z Tomaszowa Lubelskiego. Odległość do najbliższego przystanku z terenu upamiętnienia wynosi około 100 metrów. Muzeum dysponuje własnym parkingiem przeznaczonym dla gości (oplata za samochód osobowy wynosi 5 zł). Parking, rampa przed budynkiem Muzeum oraz Szczelina prowadząca do wnętrza pomnika jak również cały budynek muzealny przystosowane są do poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się także toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »