Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska

Foto: www.zmijowiska.pl

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska

Foto: www.zmijowiska.pl

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska

Foto: www.zmijowiska.pl

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska

Grodzisko Żmijowiska to częściowo zrekonstruowany wczesnośredniowieczny gród obronny z końca IX w. i towarzyszący mu archeologiczny skansen, pełniący rolę ośrodka archeologii doświadczalnej. To jedyne w Polsce otwarte muzeum tematyczne, dostępne do samodzielnego zwiedzania non-stop. Obejrzeć tu można zachowane oryginalne relikty obwałowań słowiańskiego grodu, uzupełnione częściową rekonstrukcją elementów systemu obronnego: grodowej bramy wraz z pomostem bramnym, ziemno-drewnianego wału oraz „przedwału” w postaci tzw. płotu polskiego. Obok grodziska, na peryferiach towarzyszącej mu osady, wybudowano mały skansen, ilustrujący typową wczesnośredniowieczną zabudowę osadową. W jego skład wchodzą trzy budowle: dwie tzw. półziemianki, nawiązujące do odkrytych tu w 1965 r. reliktów słowiańskich domostw, oraz budynek naziemny, prezentujący typ obiektów mieszkalnych, na jakich ślady natrafiono podczas badań wykopaliskowych grodziska w pobliskim Chodliku. Budynki wyposażone są w charakterystyczne urządzenia grzewcze: jedna z półziemianek posiada kamienno-gliniany piec, wzorowany na odkryciu z grodziska w Garbowie, druga zaś kamienne palenisko otwarte, analogiczne do palenisk z grodziska w Chodliku. Z tego samego stanowiska pochodzi pierwowzór zrekonstruowanej studni z cembrowiną zbudowaną z dębowych desek łączonych „na zrąb”.

Podstawową formą działalności Grodziska Żmijowiska popularyzującą dziedzictwo archeologiczne związane z kulturą materialną wczesnośredniowiecznych Słowian jest archeologia doświadczalna. Z tego powodu skansen wyposażono również w urządzenia i sprzęty służące do realizacji eksperymentów badawczych, będące replikami obiektów znanych z wykopalisk. Dla zainteresowanych archeologią doświadczalną Grodzisko Żmijowiska ma szeroką ofertę edukacyjną. Grupy szkolne mogą skorzystać z różnorodnych zajęć warsztatowych, podczas których pod okiem archeologów mogą spróbować swych sił w garncarstwie, tkactwie czy przygotowywaniu pożywienia. Dla specjalistów i pasjonatów organizowane są letnie Warsztaty Archeologii Doświadczalnej.


Dane kontaktowe:

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym / Oddział Muzeum Grodzisko Żmijowiska, gm. Wilków
 GPS: szer. N 51° 13’ 5,60’’ dł. E 21° 53’ 56,28’’; Biuro: ul. Senatorska 11/13, 24-120 Kazimierz Dolny

81 881 01 04

www.mnkd.pl, www.zmijowiska.pl
archeologia@mnkd.pl

Dostępność Oddziału dla osób niepełnosprawnych

Placówka muzealna w formie skansenu położona jest na łąkach w widłach rzek Chodelki i Jankówki. Dojazd na odcinku ostatnich 700 m drogą gruntową, przy wejściu na teren skansenu utwardzony parking. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym na wózkach, nie ma utrudnień w poruszaniu się na terenie placówki – do wszystkich obiektów można dotrzeć alejkami o nawierzchni drewnianej bądź gruntowej, utwardzonej. Wielkość i konstrukcja otworów drzwiowych w zrekonstruowanych budowlach uniemożliwia wjazd wózkiem, ale zatrzymując się przy wejściu bez problemu obejrzeć można wnętrza chat i ich wyposażenie.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »