Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej (Wąwolnica)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej (Wąwolnica)

Foto: Fundacja Sokrates

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej (Wąwolnica)

Foto: Fundacja Sokrates

Więcej zdjęć »

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej (Wąwolnica)

Muzeum powstało w 1995 r. w ramach inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy i ówczesnego proboszcza ks. infułata Jana Pęzioła. Eksponaty można oglądać w dolnej kondygnacji kościoła zamkowego. Natomiast górna część kryje w sobie kaplicę Matki Bożej Kębelskiej. Wśród zbiorów znajdziemy m.in. eksponaty archeologiczne, ale także stare szaty i naczynia liturgiczne oraz oprawione w skórę księgi.

Źródło: www.sanktuarium-wawolnica.pl


Dane kontaktowe:

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, ul. Zamkowa 24, 24–160 Wąwolnica

81 882 50 04, 81 882 50 83

www.sanktuarium-wawolnica.pl
wawolnica@diecezja.lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Sanktuarium wybudowane jest na naturalnym wzniesieniu. Poniżej znajduje się parking ułożony z kostki brukowej. Wjazd na parking jest bezpłatny i ze względu na bardzo dużą powierzchnię nie ma potrzeby wytyczania specjalnego miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Plac jest również przystosowany do zaparkowania autobusów. Kostka równo ułożona umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie się osób poruszających się na wózku lub z innymi rodzajami niepełnosprawności. Obok parkingu znajdują się nowo wybudowane toalety. Dojście do bramy Sanktuarium dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd równy o łagodnym nachyleniu. Przy bramie wejściowej znajduje się kiosk, w którym można zakupić pamiątki, foldery, broszury ale tylko w druku dla osób widzących. Teren wokoło Sanktuarium zagospodarowany, przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Kościoła możliwe do pokonania przy nieznacznej pomocy drugiej osoby ze względu na jeden próg. Obok wejścia głównego znajduje się wejście boczne, przy którym jest podjazd dla wózków. Wnętrze Sanktuarium nie sprawiające problemów z przemieszczaniem się.

Wejście do Kaplicy, w której znajduje się Muzeum jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku, ze względu na jego usytuowanie (w dawnych pomieszczeniach krypt), do którego wchodzi się po wąskich i stromych schodkach. Eksponaty znajdujące się w Muzeum są zwięźle opisane. Ze względu na niemożność dotykowego poznania eksponatów oraz braku ich kopii Muzeum jest niedostępne dla osób niewidomych, bez opisu słownego przewodnika. Dla osób słabowidzących w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia narządu wzroku. Eksponaty są podświetlone, wejście stosunkowo bezpieczne ze względu na zastosowanie bocznego oświetlenia schodowego. Niemniej jednak osoby słabo widzące, mające problemy z poruszaniem się i w wieku starszym ze względu na dość strome zejście powinny schodzić pod opieką asystenta lub wolontariusza, ewentualnie poprosić kogoś z obecnych wiernych z czym nie ma jakichkolwiek problemów. Muzeum nie jest wyposażone w multimedialne techniki przekazu informacji. Kilkaset metrów od Sanktuarium znajduje się Rynek wraz z parkiem – centrum Wąwolnicy, na którym znajdują się punkty usługowe.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »