Muzeum Regionalne (Kluczkowice)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum Regionalne (Kluczkowice)

Foto: Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne (Kluczkowice)

Foto: Muzeum Regionalne

Więcej zdjęć »

Muzeum Regionalne (Kluczkowice)

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zostało powołane przez Radę Powiatu Opola Lubelskiego w czerwcu 2007 roku (uchwała nr VII/62/07). Siedzibą muzeum jest zabytkowy klasycystyczny pałac z pierwszej połowy XIX w. Rozbudowa pałacu nastąpiła w latach 80-tych tegoż wieku za czasów ostatnich przedwojennych właścicieli Kluczkowic- Kleniewskich. Kluczkowice wchodzące w skład dóbr opolskich, nabył w 1871 roku – Franciszek Kleniewski wraz z synami Władysławem i Janem. W 1872 roku w wyniku podziału dóbr między braćmi, Kluczkowice otrzymał Jan. On to przystąpił do gruntowej rozbudowy pałacu. Prace projektowano budowlane zlecił warszawskiemu arch. Konstantemu Wojciechowskiemu. Projektantami wnętrz byli m. in. Stanisław Witkiewicz (wykonał projekt biblioteki w stylu zakopiańskim), Wojciech Gerson (zaprojektował świetlicę wraz z wyposażeniem).

Obiekt w stanie nienaruszonym przetrwał do końca II wojny światowej. W 1945 roku dokonano wywłaszczenia właścicieli, a majątek rozparcelowano. Obecnie w obiekcie mieści się Technikum Ogrodnicze przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lub.

Na potrzeby muzeum oddano część pomieszczeń pałacowych : bibliotekę, salon, jadalnię, holl i gabinet Jana Kleniewskiego.

Największą atrakcją Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach jest biblioteka w stylu zakopiańskim projektu Stanisława Witkiewicza.

W skład struktury organizacyjnej muzeum wchodzą następujące działy:

  1. Dział Prehistorii;
  2. Dział Historii i Historii Kolejnictwa Wąskotorowego;
  3. Dział Etnografii;
  4. Dział Oświatowy.

Okazały dawny salon z oryginalnymi neoklasycystycznymi obramieniami drzwi i okien, jest miejscem ekspozycji zabytków archeologicznymi z badań wykopaliskowych z terenu powiatu Opolskiego (Chodlik, Żmijowiska, Nieszawa Kolonia). Pomieszczenie dawnej jadalni , z zachowanymi neorenesansowymi obramieniami okien i drzwi jest miejscem prezentacji eksponatów ze sztuki ludowej naszego regionu.

Oprowadzanie po muzeum jest nieodpłatne. Dniem wolnym od opłat jest piątek.


Dane kontaktowe:

Muzeum Regionalne, Kluczkowice Osiedle 7, 24–300 Opole Lubelskie

81 827 10 67, 506 111 513

brak strony www

muzeum@opole.lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Przed Muzeum znajduje utwardzony plac, który może służyć za parking dla samochodów osobowych i autobusów. W okresie wakacji nie ma problemu z pozostawieniem środka transportu. W okresie roku szkolnego w związku z funkcjonowaniem szkoły w godzinach przedpołudniowych mogą zaistnieć problemy z miejscem do zaparkowania pojazdu. Pracownicy Muzeum w miarę swoich możliwości chętnie pomogą osobom z niepełnosprawnością. Ze względów architektonicznych Muzeum jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić Muzeum powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Brak opisów eksponatów pismem Braille’a i powiększonym drukiem dla osób słabo widzących. Poznanie Muzeum przez osoby niewidome oparte na przekazie słownym przewodnika, wsparte możliwością dotykowego poznania części eksponatów. Dodatkowo po wcześniejszym telefonicznym zasygnalizowaniu możliwe jest przygotowanie lekcji edukacyjnych uwzględniających możliwości poznawcze i percepcyjne turystów odwiedzających Muzeum. Turyści zwiedzający Muzeum otrzymują pamiątkowe foldery w postaci cegiełek na wsparcie Muzeum. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych technik przekazu informacji. W pobliżu nie ma sklepu spożywczego.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »