Wieś Kowalska (Wojciechów)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Wieś Kowalska (Wojciechów)

Foto: www.czerniec.pl

Wieś Kowalska (Wojciechów)

Foto: www.czerniec.pl

Wieś Kowalska (Wojciechów)

Muzeum jest zlokalizowane na terenie Kuźni w Wojciechowie prowadzonej przez Romana Czerńca, który zajmuje się tym rzemiosłem od pokoleń. Można tu obejrzeć przedmioty muzealne związane z tradycją i sztuką kowalską. Warto dodać, że jest to jedyne w Polsce tego typu muzeum.

Źródło: www.czerniec.pl

Dane kontaktowe:

Wieś Kowalska, Wojciechów 153, 24–204 Wojciechów

691 053 403, tel/fax 81 517 73 05

www.czerniec.pl
czerniec@czerniec.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Kuźnia jest aktywna i turyści odwiedzający obiekt mogą zapoznać się z pracą kowala i jej funkcjonowaniem. Wycieczki turystyczne grupowe należy wcześniej uzgadniać telefonicznie z właścicielem Kuźni. Przy zwiedzaniu indywidualnym nie ma takiej konieczności, niemniej jednak jest to pożądane ze względów organizacyjnych zakładu pracy jakim jest kuźnia. Przed budynkiem pracowni znajduje się parking, na którym można pozostawić samochód. Dojście jak również zwiedzanie Kuźni jest dostępne dla osób poruszających się na wózku z wyłączeniem progu wejściowego, który jest możliwy do pokonania przy nieznacznej pomocy asystenta. Budynek składa się z trzech pomieszczeń, z których środkowe stanowi kuźnię właściwą, gdzie znajduje się palenisko i stanowisko pracy kowala. W dwóch pozostałych po przeciwnych stronach znajdują się pomieszczenia wystawowe z wyrobami rękodzieła artystycznego. Ze względu na brak możliwości skierowania pracownika kuźni do pomocy osobie niepełnosprawnej, wskazane jest posiadanie przez turystę z niepełnosprawnością osobistego asystenta. Poznanie Muzeum przez osoby niewidome jest poprzez opis słowny przewodnika, dodatkowo jest rozszerzone poprzez możliwość dodatkowo dotknięcia eksponatów znajdujących się w kuźni, ale wyłącznie pod opieką i za zgodą przewodnika. Dla turystów obok kuźni znajduje się tablica informacyjna opisująca historię zakładu. Osoby niesłyszące wybierające się do zwiedzania powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Na miejscu można nabyć pamiątki – wyroby kowalskie jak również samemu sobie taką wykonać przy pomocy kowala. W związku z tym, ze kuźnia jest aktywna można zamówić wyroby kowalskie, które następnie za indywidualnym uzgodnieniem są dostarczane klientowi. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych technik przekazu.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »