Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" (Lublin)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN (Lublin)

Foto: www.teatrnn.pl

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN (Lublin)

Foto: www.teatrnn.pl

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN (Lublin)

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” to samorządowa instytucja kultury z Lublina. W realizowanych inicjatywach nawiązuje do symboliki oraz historii miejsca, w którym ma swoją siedzibę, a mianowicie Bramy Grodzkiej (inaczej zwaną Bramą Żydowską). To tutaj przed laty znajdowało się przejście pomiędzy częścią chrześcijańską a żydowską ówczesnego Lublina. Tu właśnie spotykały się różne kultury, tradycje i religie.

Obecnie w ramach zwiedzania dostępne są m.in.:

Źródło: www.teatrnn.pl

Dane kontaktowe:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20–112 Lublin

81 532 58 67, fax. 81 534 61 10

teatrnn.pl
teatrnn@tnn.lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

W związku z ograniczeniami wynikającymi z charakteru zajmowanych przez Ośrodek obiektów (m.in. zabytków) nie ma możliwości przystosowania siedziby Ośrodka do norm wymaganych od obiektów udostępnianych zwiedzającym w ruchu ciągłym. Jest możliwe przyjmowanie grup niepełnosprawnych po wcześniejszych indywidualnych konsultacjach z pracownikami Ośrodka.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »