Piwnica pod Fortuną (Lublin)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum Lubelskie (Lublin)

Foto: Piwnica pod Fortuną

Muzeum Lubelskie (Lublin)

Foto: Piwnica pod Fortuną

Piwnica pod Fortuną (Lublin)

Piwnica pod Fortuną znajduje się w zabytkowej kamienicy Lubomelskich (Rynek 8). Obejmuje ona dziesięć sal - w dziewięciu z nich znajduje się nowocześnie zaaranżowana wystawa składająca się z multimedialnych prezentacji, wizualizacji i eksponatów przybliżających historię Lublina. Dziesiąta sala to dawna winiarnia, której ściany pokryte są renesansową polichromią - wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce świeckiej. Dziesięć obrazów rozmieszczonych na ścianach, okapie kominka i sklepieniu zawiera liczne odwołania do kultury antycznej (mitologii, literatury) oraz renesansowej obyczajowości. Polichromie datowane są na drugą połowę XVI wieku.

Udostępnienie zabytkowego obiektu było możliwe dzięki projektowi "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zgodnie z działaniem 7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Koordynacją projektu zajmowało się Biuro Marketingu Miasta Lublin. Po jego ukończeniu zarządcą Piwnicy pod Fortuną została Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.


Dane kontaktowe:

Piwnica pod Fortuną, ul. Rynek 8, 20-112 Lublin

81 444 55 55

www.lrot.pl
piwnica@lrot.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Piwnica pod Fortuną położona jest na Starym Mieście w Lublinie. Stan chodników prowadzących do obiektu jest dobry. W odległości 20 metrów znajdują się ławeczki. Odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej wynosi około 100 metrów. W odległości około 80 metrów znajduje się parking z wytyczonym miejscem dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura zapewnia skorzystanie ze wszystkich form usług skierowanych do turystów. Wejście do obiektu przez schody, niemniej jednak pracownicy Muzeum pod Fortuną chętnie pomogą osobom z niepełnosprawnością z wejściem do placówki oraz w trakcie zwiedzania jej zasobów. Brak barier w dostępie do kasy biletowej i nabyciu informatorów. Wystawy eksponatów są opisane Braille’m, część możliwa do poznania przez dotyk, niemożliwe do poznania dotykowego kompensowane są poprzez zastosowanie elementów dźwiękowych. Stosowane prezentacje multimedialne posiadają funkcje lektora. Muzeum dostępne jest dla osób niesłyszących i z uszkodzeniem narządu wzroku oraz osób poruszających się na wózku przy pomocy asystenta.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »