Archikatedra Lubelska (zakrystia akustyczna, skarbiec krypty)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Archikatedra Lubelska (zakrystia akustyczna, skarbiec, krypty)

Foto: Fundacja Sokrates

Archikatedra Lubelska (zakrystia akustyczna, skarbiec, krypty)

Foto: Fundacja Sokrates

Więcej zdjęć »

Archikatedra Lubelska
(zakrystia akustyczna, skarbiec, krypty)

Obecnie lubelska archikatedra to budowla bazylikowa jednonawowa, z rzędami kaplic po obu stronach nawy. Jednak na przestrzeni lat układ ten ulegał zmianie. Wśród atrakcji wewnątrz świątyni wartą uwagi jest zakrystia akustyczna pierwotnie zaprojektowana przez o. Franciszka Koźmińskiego. Dzięki specjalnemu kształtowi krzywizny sklepienia wymawiane słowa ulegają odbiciu i są słyszalne w innym miejscu.

Oprócz zakrystii akustycznej, archikatedra lubelska skrywa szereg innych atrakcji muzealnych o charakterze zabytkowym, tak jak między innymi brązowa czternastowieczna chrzcielnica czy słynny obraz Matki Boskiej Płaczącej.

Źródło: teatrnn.pl

Dane kontaktowe:

Archikatedra Lubelska w Lublinie, ul. Królewska 10, 20–109 Lublin

695 322 780

brak strony www

brak adresu e-mail

Dostępność Archikatedry Lubelskiej dla osób niepełnosprawnych

Archikatedra Lubelska znajduje się w centrum miasta. Bardzo dobry dojazd środkami komunikacji miejskiej niemalże z każdego punktu miasta. Przed Kościołem znajduje się bardzo duży parking ułożony z kostki granitowej. Wejście do Kościoła od frontu schodami, z boku łagodny podjazd dla wózka inwalidzkiego. W wejściu znajduje się niski próg, który nie stanowi bariery dla osoby poruszającej się na wózku przy nieznacznej pomocy drugiej osoby.

W Archikatedrze znajduje się zakrystia akustyczna, skarbiec oraz krypty. Do zakrystii akustycznej należy wejść poprzez pomieszczenie zakrystii. W wejściu znajduje się próg, który nie stanowi problemu dla wózka przy nieznacznej pomocy asystenta. Obok znajduje się biuro informacyjne dla odwiedzających, w którym można zakupić wydawnictwa. Na terenie Archikatedry brak jest toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózku. Obiekty do zwiedzania nie posiadają przewodnika. Pomieszczenie zakrystii akustycznej jest bardzo obszerne. Ze względu na zabytkowy charakter eksponatów, są one niemożliwe do poznania przez dotyk. Gabloty z eksponatami oświetlone światłem o małym natężeniu. W związku z tym, osoby słabowidzące, w zależności od rodzaju schorzenia, mogą odczuć trudności w dostrzeżeniu małych elementów zabytków muzealnych. Brak opisów powiększoną czcionką oraz innych udogodnień dla osób słabowidzących. Wejście do skarbca prowadzi przez drzwi od zakrystii akustycznej. W wejściu znajdują się dwa progi, które osoba poruszająca się na wózku może pokonać przy pomocy asystenta. Skarbiec posiada ten sam stopień dostępności dla osób niepełnosprawnych z uszkodzonym narządem wzroku co opisana zakrystia akustyczna. Krypta znajduje się po przeciwnej stronie zakrystii i skarbca. Wejście schodami poniżej poziomu posadzki stanowi znaczne utrudnienie dla osób poruszających się na wózku. Klatka schodowa jasna i posiada poręcze. Oświetlenie pomieszczeń krypty jest przyciemnione, może ono stanowić trudność dla osób słabowidzących w zależności od rodzaju schorzenia. Eksponaty znajdujące się w gablotach są niedostępne do poznania przez dotyk. Brak opisów powiększoną czcionką.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »