Izba Pamięci Narodowej Bitwy pod Kockiem

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Izba Pamięci Narodowej Bitwy pod Kockiem

Foto: Izba Pamięci... (Kock)

Izba Pamięci Narodowej Bitwy pod Kockiem

Foto: Izba Pamięci... (Kock)

Izba Pamięci Narodowej Bitwy pod Kockiem

Wojskowa Izba Pamięci w Kocku zwana dalej „Izbą” powstała z inicjatywy samorządu miasta Kocka oraz członków grupy historycznej 8 pułku piechoty legionów na bazie eksponatów przekazanych przez działaczy GRH 8 ppleg , mieszkańców Kocka i okolic oraz dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta Kocka Podstawowymi celami działania Izby są :

  1. Gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycje Ziemi Kockiej na tle dziejów Polski.
  2. Gromadzenie broni i umundurowania po żołnierzach biorących udział w bitwach kockich
  3. Promowanie historii bitew Kockich z 1920 i 1939 roku
  4. Organizowanie spotkań i konkursów historycznych
  5. Poszukiwanie i konserwacja eksponatów
  6. Prowadzenie działalności wydawniczej
  7. Urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych i stałych
  8. Wypożyczanie zbiorów z innych i do innych placówek muzealnych.

Izba Pamięci jest otwarta dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

wtorek i piątek: od godziny 9.00 do 16.00

Opłata za zwiedzanie Izby pamięci jest przeznaczona na zakup nowych eksponatów oraz konserwację starych, jest stała w wysokości 3 zł od osoby , 100 zł od grupy 10-20 osób i 200 zł od grupy 30-50 osób Bezpłatnie z izby korzystają policjanci i żołnierze oraz mieszkańcy Kocka.


Dane kontaktowe:

Izba Pamięci Narodowej Bitwy pod Kockiem, ul. Kościuszki 1, 21–150 Kock

502 421 824

brak strony internetowej

muzeumkock@wp.pl

Dostępność Izby dla osób niepełnosprawnych

Izba nie zatrudnia pracowników posiadających dodatkowe kwalifikacje do obsługi osób niepełnosprawnych. Istnieje jednak możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej przez pracownika Izby Pamięci. W chwili obecnej brak wózka inwalidzkiego do wypożyczenia na miejscu. Dojazd do Izby Pamięci możliwy prywatnym środkiem transportu. Przed budynkiem znajduje się parking dla dziesięciu samochodów. Teren wokół budynku dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Muzeum posiada podjazd oraz toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Eksponaty w Izbie nie są możliwe do poznania przez osoby niewidome, słabo widzące w zależności od rodzaju uszkodzenia narządu wzroku. Brak dodatkowych oznaczeń i napisów powiększoną czcionką. Poznanie osób niewidomych oparte może być wyłącznie na przekazie słownym przewodnika. Osoby niesłyszące powinny koniecznie przyjeżdżać w obecności tłumacza języka migowego. Izba Pamięci posiada broszury wyłącznie dla turystów widzących oraz ma możliwość stosowania prezentacji multimedialnych w ramach programów edukacyjnych.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »