Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Foto: Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Foto: Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Więcej zdjęć »

Muzeum Lokalne (Zawieprzyce)

Zawieprzyce leżą na terenie gminy Spiczyn, położonej na południowy-wschód od Lublina przy ujściu rzeki Bystrzyca do Wieprza. Położenie na szlaku prowadzącym na Litwę z Krakowa i Lublina, przy przeprawie przez Wieprz stworzyło korzystne warunki dla rozwoju osadnictwa w Spiczynie, Kijanach, Charlężu, Jawidzu i Zawieprzycach. Zachowały się tutaj zabytki architektury rezydencjonalnej np. malowniczo usytuowane na wysokim brzegu Wieprza ruiny zamku w Zawieprzycach, wybudowanego w XV w., a przebudowanego w wieku XVII przez Tylmana z Gameren.

Zawieprzyce to wieś o bardzo starym rodowodzie. Wiadomo z dokumentów, że jej lokacja miała miejsce przed 1390 rokiem, ale to od tej daty znani są z imienia kolejni właściciele. Z różnych źródeł historycznych można poznać ich całą galerię, ponieważ wsie w średniowieczu miały jednocześnie kilku właścicieli, którzy na dodatek zmieniali się jak w kalejdoskopie na skutek zbywania swoich części, oddawania ich za długi, przekazywania jako posag i podziałów spadkowych. Pierwszym udokumentowanym właścicielem wsi jest w 1390 r. Sulisław Zawieprski.

Ciekawe miejsca które warto zobaczyć w Zawieprzycach:


Dane kontaktowe:

Muzeum Lokalne, Zawieprzyce 121, 21–077 Spiczyn

502 056 124, 607 906 722

www.suchekomnaty.pl

brak adresu poczty elektronicznej

Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych

W związku z tym, iż obiekty są obiektami historycznymi, nad którymi pieczę sprawuje wojewódzki konserwator zabytków, niemożliwe są przeróbki istniejących budynków dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Całe wzgórze, podjazd oraz park jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Muzeum nie posiada opisów dla osób z uszkodzeniem narządu wzroku, ale wszystkie eksponaty można "dotykać" oraz skorzystać z usług przewodnika. Osoby niesłyszące chcące odwiedzić obiekty powinni koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »