Muzeum Regionalne w Łęcznej (Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Muzeum Regionalne w Łęcznej (Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego)

Foto: www.zamek-lublin.pl

Muzeum Regionalne w Łęcznej (Oddział Muzeum Lubelskiego)

Foto: www.zamek-lublin.pl

Muzeum Regionalne w Łęcznej (Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego)

Foto: www.zamek-lublin.pl

Muzeum Regionalne w Łęcznej
(Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego)

Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowej siedemnastowiecznej synagodze, która należy do nielicznych tego typu obiektów związanych z lubelskim kultem żydowskim. Jej wnętrze jest doskonale zachowane. Możemy tu zobaczyć Aron ha – Kodesz (Święta Arka, Szafa Ołtarzowa) i czterokolumnowa bima dekorowana sztukaterią i polichromią.

Obiekt powstał w 1966 r. i udostępnia zwiedzającym zbiory etnograficzne, numizmatyczne, archeologiczne, geologiczne, judaika, artystyczne. Spotkać tu możemy również zabytki historyczne związane z regionem i górnictwem.

Źródło: zamek-lublin.pl

Dane kontaktowe:

Muzeum Regionalne w Łęcznej (Oddział Muzeum Zamiejscowy Lubelskiego),
  ul. Bożnicza 17, 21–100 Łęczna

81 752 08 69

www.zamek.lublin.pl
synagoga@zamek-lublin.pl

Dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych

Muzeum nie zatrudnia pracowników posiadających dodatkowe przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale jego pracownicy chętnie służą wszelką pomocą osobom potrzebującym. Muzeum nie posiada wózka inwalidzkiego. Od przystanku w odległości około 600 metrów do budynku prowadzi teren łagodny, nie sprawiający problemów w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Muzeum nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla samochodu osoby z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku Muzeum, brak podjazdu dla wózka osoby niepełnosprawnej. Dostępność do kas biletowych jest utrudniona w związku z bardzo wąskim dojściem do kasy. Muzeum nie ma sklepu z pamiątkami, jak również toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W wewnątrz dostępne są jedynie sale znajdujące się na parterze budynku, pozostałe sale znajdujące się na piętrze są niedostępne dla osób poruszających się na wózku z powodu braku windy. Eksponaty znajdujące się w Muzeum ze względu na zabytkowy charakter nie są możliwe do poznania przez dotyk. Większość znajduje się w gablotach. Brak kopii eksponatów, jak również ze względów powierzchniowych nie ma możliwości dodatkowego opisu eksponatów powiększoną czcionką dla osób słabo widzących z wyłączeniem sali modlitewnej. Ciągi komunikacyjne i schody oznaczone odblaskami. Muzeum możliwe jest do poznania przez osoby niewidome poprzez przekaz słowny przewodnika. Osoby niesłyszące powinny przyjeżdżać koniecznie w obecności tłumacza języka migowego. W Muzeum można nabyć informatory. Nie ma możliwości korzystania przez turystów z multimedialnych technik przekazu informacji. W pobliżu znajduje się infrastruktura usługowa.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »