Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa (Urzędów)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa (Urzędów)

Foto: Izba Garncarstwa (Urzędów)

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa (Urzędów)

Foto: Izba Garncarstwa (Urzędów)

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa (Urzędów)

W Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie przy ul. Błażeja Dzikowskiego 1, od 1994 roku funkcjonuje Regionalna Izba Garncarska. Na regałach w jednym pomieszczeniu są wystawione wyroby garncarskie, które są pokłosiem organizowanych od 1994 r. Ogólnopolskich Warsztatów Garncarskich a od 1997 r. Międzynarodowych Warsztatów Garncarskich.


Dane kontaktowe:

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa (przy GOK), ul. Błażeja Dzikowskiego 1, 23–250 Urzędów

81 822 50 81

www.urzedow.pl
gok@urzedow.pl

Dostępność Izby dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Izby znajduje się parking dla kilkunastu samochodów, lecz bez wytyczonego miejsca dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Wejście bezpośrednio z zewnątrz bez schodów utrudniających dostęp Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze co umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózku. Pracownicy GOK nie posiadają przygotowania dotyczącego obsługi osób niepełnosprawnych, ale bardzo chętnie służą pomocą w razie konieczności. GOK nie posiada przygotowanej infrastruktury do przyjmowania osób niepełnosprawnych oprócz łazienki. Ekspozycje znajdujące się na salach wystawienniczych są możliwe do poznania przez dotyk. Brak dodatkowych opisów dostosowanych dla osób niewidomych i słabo widzących. Izba nie organizuje lekcji tematycznych jak również multimedialnych form przekazu informacji.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »