Wioska Gotów (Masłomęcz)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Foto: Bartłomiej Bartecki

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Foto: Bartłomiej Bartecki

Wioska Gotów (Masłomęcz)

Masłomęcz to niewielka miejscowość pod Hrubieszowem, dzięki wykopaliskom archeologicznym stała się znana już w całej Europie. To właśnie na masłomęckich polach lubelscy archeolodzy pod dowództwem prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego prowadzili badania na gockim cmentarzysku od 1977 przez 25 lat. Germańskie plemię Gotów, wywodzące się ze Skandynawii dotarło do Kotliny Hrubieszowskiej pod koniec II wieku n.e., a cywilizacja przez nich stworzona funkcjonowała do IV/V w. Efektem wieloletnich wykopalisk było odnalezienie ponad 500 grobów kultury wielbarskiej, natomiast specyficzny sposób grzebania zmarłych jak i wyjątkowo bogate wyposażenie grobowe pozwoliło wyodrębnić, wchodzącą w skład kultur gockich - grupę masłomęcką. W 2002 roku oficjalnie ogłoszono zakończenie wykopalisk na gockim cmentarzysku. Zabytki z tych badań zrobiły międzynarodową karierę.

Masłomęcz dzisiaj jest miejscem niezwykle specyficznym, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Udało się to osiągnąć dzięki kilku kluczowym inicjatywom społecznym prowadzącym do odtworzenia życia codziennego lokalnej wielokulturowej społeczności od II do IV wieku n.e. Centrum tego typu przedsięwzięć, podobnie jak miało to miejsce 1700 lat temu, skupia się w okolicach wsi Masłomęcz i powstającej tam rekonstrukcji wioski gockiej.

Dzięki Masłomęckiemu Stowarzyszeniu „Wioska Gotów” istnieje możliwość zwiedzenia chaty starożytnych mieszkańców regionu, wysłuchania prelekcji na ich temat, uczestnictwa w warsztatach garncarskich, tkackich, degustacji dawnego jadła. Dużą atrakcją dla zwiedzających jest również pokaz wojowników gockich, walczących na miecze i włócznie,a także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z łuku.


Dane kontaktowe:

Wioska Gotów, Masłomęcz 99, 22–500 Hrubieszów

501 227 429

www.wioska-gotow.pl
mswg@wioska-gotow.pl

Dostępność Skansenu dla osób niepełnosprawnych

W związku z utrudnieniami w dojeździe wskazany jest przyjazd prywatnym środkiem transportu lub z zorganizowaną grupą wycieczkową. Przed Skansenem znajduje się wybrukowany parking dla kilkunastu samochodów. Parking nie posiada dodatkowego oznaczenia dla samochodu osoby z niepełnosprawnością. Teren zewnętrzny zagospodarowany, do dyspozycji osób chcących odpocząć znajdują się ławeczki, zadaszenie i stoliki. Trakty trawiaste, ubite, mogą w niesprzyjających warunkach atmosferycznych stanowić znaczne utrudnienia w przemieszczaniu się osób poruszających się wyłącznie na wózku. Dodatkowe utrudnienia architektoniczne wynikające z zabytkowego charakteru obiektu (progi w wejściu do chat, pomieszczeniach wewnętrznych i mała powierzchnia pomieszczeń wystawienniczych) w znacznym stopniu ograniczają zwiedzanie Skansenu osobom z tym rodzajem niepełnosprawności. Pomimo tych utrudnień, jest możliwe zwiedzanie Muzeum przez osoby poruszające się na wózku, ale wyłącznie z opieką asystenta.

Pracownicy Muzeum nie posiadają dodatkowego przygotowania do obsługi osób niepełnosprawnych, ale chętnie służą pomocą w razie takiej potrzeby. Osoby niesłyszące, a chcące odwiedzić Skansen powinny koniecznie przyjechać z tłumaczem języka migowego. Ze względu na charakter wystawy, brak opisów eksponatów zwykłym i powiększonym drukiem. Poznanie Muzeum możliwe jest dla osób z uszkodzeniem narządu wzroku poprzez poznanie dotykowe eksponatów oraz opis słowny przewodnika. Na terenie obiektu znajduje się toaleta spełniająca normy dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Turyści zbierający pamiątki mogą kupić je na miejscu. Punkt ten dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki multimedialne w formie lekcji edukacyjnych. W pobliżu znajduje się sklep ogólnospożywczy.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »