Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Wersja tekstowa o podwyższonym kontraście

Belka top

obrazek1 obrazek2 obrazek3 obrazek4 obrazek5 obrazek6

Fotografie dobra kultury

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Foto: www.spjozefow.hekko.pl

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Foto: www.spjozefow.hekko.pl

Więcej zdjęć »

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego (Józefów)

Izba pamięci poświęcona Mieczysławowi Romanowskiemu, lokalnemu poecie, a zarazem uczestnikowi powstania styczniowego 1863 r., umiejscowiona jest w szkole podstawowej w Józefowie. Placówka edukacyjna nosi jego imię już od 1970 r. Następnie po dwóch latach w budynku powstaje Izba, której głównymi inicjatorami byli Roman Sokal, Marek i Krystyna Kamieniakowie, Konrad Bartoszewski, Helena Szymanik, Halina Koterwas i Kazimierz Buczek. W obiekcie oprócz informacji o samym poecie, możemy przeglądać różne dokumenty oraz jego twórczość. Izba dostarczy także cennych informacji o udziale Mieczysława Romanowskiego w powstaniu styczniowym.

Źródło: www.spjozefow.hekko.pl

Dane kontaktowe:

Izba Pamięci Mieczysława Romanowskiego, ul. Górnicza 21, 23–460 Józefów

84 687 80 79

www.spjozefow.hekko.pl
spjozefow@interia.pl

Dostępność Izby Pamięci im. Mieczysława Romanowskiego
dla osób niepełnosprawnych

Izba Pamięci im. Mieczysława Romanowskiego mieści się w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. Osoby z niepełnosprawnością odwiedzające Muzeum mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony pracowników Szkoły. Ze względu na dalsze usytuowanie najbliższego przystanku, wskazany jest dojazd prywatnym środkiem transportu. Teren przyszkolny jest zagospodarowany i przystosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Wejście do szkoły posiada podjazd, zwiedzanie Izby Pamięci jest nieodpłatne. Izba Pamięci posiada broszurki, które jednocześnie stanowić mogą pamiątki dla turystów, ale nie są drukowane czcionką powiększoną. Toalety znajdujące się w budynku szkoły są obszerne, ale nie w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Usytuowanie Izby Pamięci na I piętrze w budynku szkoły może powodować niedostępność Muzeum dla osób poruszających się wyłącznie na wózku. Zdjęcia i pamiątki są opisane, a powiększony i wyraźny druk widoczny dla osób niedowidzących. Eksponaty w większości nie są dostępne do poznania przez dotyk, dlatego zasoby Muzeum możliwe do poznania dla osób niewidomych wyłącznie poprzez opis słowny przewodnika. Osoby niesłyszące odwiedzające Muzeum powinny koniecznie przyjeżdżać z tłumaczem języka migowego. Izba Pamięci nie dysponuje multimedialnym technikami przekazu informacji. Miejscowość, w której znajduje się szkoła, posiada pełny zakres usług gastronomicznych.

Nasza ocena:


Zobacz legendę »